Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En skoldag 1906

Skapad 2016-09-12 15:25 i Kumla skola Tyresö
I denna PP arbetar vi med kristendomens roll i skolan förr i tiden.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
...

Innehåll

1. En skoldag 1906

Hur var det att gå i skolan förr i tiden? Närmare bestämt år 1906. Hur var det då? Fungerade lektionerna likadant som de gör idag? Hur var rasterna och kunde alla äta mat i skolan? Det kommer du att få reda på under det här arbetsområdet. 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

4. Arbetssätt

 • Diskussioner i klassrummet
 • Se filmer
 • Skriva texter
 • Intervjua en äldre person
 • Uppleva en skoldag från år 1906 på Skansen

5. Bedömning

Jag kommer att bedöma dig genom:

 • diskussionerna i klassrummet
 • dina svar på muntliga/skriftliga frågor
 • din intervju som du har genomfört

 

Efter arbetsområdet slut ska du kunna:

 • Göra tre jämförelse mellan livet förr och nu.
 • Ge två exempel på kristendomens roll i skolan förr i tiden
 • Kunna genomföra en intervju. 

 

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
 • SO   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: