Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse Zick Zack 5:an

Skapad 2016-09-12 15:47 i Irstaskolan Västerås Stad
Under läsåret arbetar vi med materiel avsett för årskurs 5 i Zick-Zack-läsrummet.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Du ska få fördjupa dig i läsförståelsestrategier för att bli en bättre läsare och få mer kunskap och glädje av de texter du läser. Läs och njut!

Innehåll

Syftet med undervisningen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Förankring i kursplanens syfte (Lgr11)

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.

I mötet med olika typer av texter ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Målet med arbetsområdet är:

- att du ska kunna använda några lässtrategier då du möter nya texter.

- att du ska kunna berätta om innehållet i texten och svara på frågor både muntligt och skriftligt.

- att du ska lyssna aktivt på sådant vi läser gemensamt och kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst eller lyssnat på, till egna erfarenheter och åsikter.

-kunna läsa olika typer av texter med förståelse och flyt.

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet


Arbetssätt och bedömning

Vi arbetar med detta genom lärarledda lektioner, gemensamma samtal och eget arbete. Du deltar i samtal och diskussioner om de texter vi läser gemensamt och visar att du förstår de skriftliga arbetsuppgifter du arbetar med. Du utvecklar ditt läsflyt genom att läsa olika sorts böcker självständigt och i grupp. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser

Sv
Bedömning

otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Läsa med flyt
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan ännu inte läsa olika typer av texter som är anpassade för för barn i din ålder med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du kan läsa olika texter för barn i din ålder med flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa olika typer av texter för barn med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan ännu inte göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget. Eleven behöver vidareutveckla grundläggande läsförståelse.
Du kan göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget. Du visar grundläggande läsförståelse
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget. Du visar god läsförståelse.
Budskap & upplevelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du behöver utveckla din förmåga att utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang samt förmågan att reflektera över din läsning.
Du har förmåga att utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang samt förmåga att reflektera över din läsning.
Du har god förmåga att utifrån egna erfarenheter, tolka och föra underbyggda resonemang samt förmåga att på ett bra sätt reflektera över din läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: