Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Genetik - HT15

Skapad 2016-09-12 15:50 i Frösåkersskolan Östhammar
Genetik
Grundskola 9 Biologi
Genetik och genteknik är kanske de allra mest spännande delarna av biologin just nu. De kunskaper och metoder som vetenskapen har tagit fram för att avläsa, förändra och kopiera arvsanlagen hos alla levande varelser bjuder på både fascinerande möjligheter och skrämmande hot.

I detta område kommer du arbeta med frågor som: Varför är du den du är? Hur förs arvet vidare? Varför kan man få ett sjukt barn fast man som förälder är frisk? Hur mycket kan och får människan manipulera gener i syfte att hitta lösningar och mediciner till sjukdomar?

Innehåll

 

 

Arbetssätt:

Vi ska under 5 veckor arbeta med dessa områden inom biologin.

När vi är klara med detta arbetsområde ska du:

 • förstå och kunna använda centrala ord och begrepp.
 • veta hur våra celler, kromosomer, DNA och gener är uppbyggda.
 • känna till vad ett anlag är och hur man kan ärva anlag.
 • ha kunskap om mutationer och genetiska sjukdomar.
 • känna till något om arvets och miljöns betydelse samt kunna ge exempel på egenskaper som styrs av det ena eller det andra
 • känna till några användningsområden för genteknik.
 • kunna föra resonemang, ta ställning, diskutera, bemöta åsikter och argumentera kring genteknik.

 Redovisning av kunskaper:

  Du har möjlighet att redovisa dina kunskaper vid genomgångar/diskussioner samt att arbetsområdet avslutas med ett teoretiskt kunskapsprov.

 

Följande ord och begrepp är viktiga att du kan förklara på det teoretiska kunskapsprovet:

Genetik

Gen

Kromosom

DNA och dess uppbyggnad

Mitos(vanlig celldelning)

Meios(bildning av könsceller)

Dominant anlag

Recessivt anlag

Korsningsschema -hur kommer avkomman att se ut?

Könskromosomer XY  och XX

Könskromosombundet arv( ex blödarsjuka, rödgrön färgblindhet)

Mutation

GEN - TEKNIK:
a) husdjursavel
b) växtförädling
c) provrörsbefruktning
d) kloning
e) tillverkning av mediciner  ex. insulin

 

 

                                                                                                          /Leif

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: