Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: tiondelar, hundradelar, längdenheter och procent

Skapad 2016-09-12 15:56 i Stenkulan Lerum
Vi utgår från Eldorado 5A och arbetar med området under hösten 2016.
Grundskola 5 Matematik

Har du koll på decimalerna? Vad är skillnaden på tiondel och hundradel? Hur mycket är 50 %? Vad är % för tecken? Det och mycket mer kommer du att få öva på när vi arbetar med kapitel 2 i Eldorado 5A.

Innehåll

Tiondelar, hundradelar, längdenheter och procent

Nu har det blivit dags att lära sig mer om decimaltal och procent.
Under några veckor kommer vi att utgå från Eldorado 5A och arbet med kapitel 2. Vi arbetar med området under veckorna 43-47.

Syfte och övergripande mål, LGR-11

Mål för dig som elev

När vi är klara med området ska du:

- kunna sätta ut tiondelar och hundradelar på tallinjen.
- ha större förståelse av sambandet mellan tiondelar/hundradelar i bråkform och i decimalform.
- kunna läsa, visa och skriva decimaltal med tiondelar/hundradelar.
- kunna använda tiondelar vid cm och mm, samt vid liter och deciliter.
- kunna använda hundradelar vid m, dm, cm och mm, samt vid mil, km och m.
- kunna storleksordna decimaltal med olika antal decimaler.
- kunna skriva tal i intervaller mellan olika decimaltal
- veta att ordet procent betyder hundradel och veta hur symbolen för procent ser ut.

 Arbetssätt och innehåll

Vi utgår från matematikboken Eldorado 5A och arbetar både teoretiskt i boken och praktiskt med konkret material. Du kommer att få läxor inom området.

Bedömning

Din lärare, kommer att bedöma:
- ditt resonemang i gruppuppgifter.
- dina resultat på minutare, där du visar om du har förstått. 

Tillsammans kommer vi att bedöma ditt arbete med avsnittet i slutet av kapitlet när du gör din utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik: tiondelar, hundradelar, längdenheter och procent

Uppnått
Påväg
Insats krävs
Sätta ut tiondelar och hundradelar på tallinjen.
Läsa, visa och skriva decimaltal med tiondelar/hundradelar.
Förståelse av sambandet mellan tiondelar/hundradelar i bråkform och i decimalform.
Använda tiondelar vid cm och mm, samt vid liter och dl.
Använda hundradelar vid m, dm, cm och mm, samt vid mil och km .
Storleksordna decimaltal med olika antal decimaler
Skriva tal i intervaller mellan olika decimaltal
Veta att ordet procent betyder hundradel och veta hur symbolen för procent ser ut
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: