Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2016-09-12 16:06 i Hedens skola Öckerö
Så styrs Sverige; kommun, landsting, riksdagen, partier och ideologier.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi lär oss om hur Sverige styrs från kommunalnivå till riksnivå (riksdagen och regeringen). Du får lära dig mer om partier, ideologier och hur riksdagen fattar beslut som t.ex. kan påverka dig i skolan (t.ex. genom en ny skollag/läroplan etc). Du får också reda på hur det går till när kommunen bestämmer om t.ex. att två skolor ska byggas.

Innehåll

Planering samhällskunskap åk 8 HT-16

v.34- 41: Samhällskunskap: “Så styrs Sverige” (inkl partier och ideologi). ·  

Arbetsområden: Styrelseskick och val och partier, i Sverige.

Centralt innehåll, Lgr 11:” Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut”.  ”Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika upp­drag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven”.

 

Förmågor vi arbetar med: 00

Arbetssätt: Föreläsningar, film, grupparbete (riksdagspartierna) med paneldebatt, prov, individuella uppgifter i lärobok och skrivhäfte. Förbered dig på provet genom att läsa in texten, s.150-179 och frågorna som finns till texten: s.159, 165, 179 (Basfrågor är: "Frågor på texten" fördjupningsfrågor: "Arbeta med texten" och "Ta reda på mer": Kunskapskrav: se Unikum och/eller i  Lgr 11 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap

 

Provet på kapitlet i Samhällskunskapsboken s. 150-179. Provet är fredagen den 30/9-16, v. 39. 

Grupparbete: partier och ideologier (v. 41 partipresentationer och debatter)

 

Mvh/ Catrine Johansson

So-och svensklärare Hedens skola

E-post: catrine.johansson@ockero.se

 

Uppgifter

  • Grupparbete - riksdagspartier

Matriser

Sh
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Samhällskunskap Brattebergsskolan åk 7-9

INDIVIDER OCH GEMENSKAP

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskapskraven.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer och använder begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer och använder begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer och använder begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

RÄTTIGHETER OCH RÄTTSSKIPNING

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

SAMHÄLLSRESURSER OCH FÖRDELNING

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer och använder begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer och använder begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer och använder begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: