Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2016-09-12 16:20 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Pedagogisk planering i matematik avpassad för grundskolans årskurs tre
Grundskola 3 Matematik

Eleverna tränar sig i att förstå och göra sig förstådda när vi jobbar med uppgifter där de själva får vara med att bestämma. De brottas med frågor som : Vilket räknesätt ska jag använda?, Vilken strategi ska jag använda för att räkna ut det? och Hur ska jag visa hur jag tänker?

Innehåll

Långsiktiga förmågor

Undervisningen i matematik syftar till att samtliga elever ska utveckla förmågorna att:

* Formulera och lösa problem
* Förstå matematiska begrepp och kunna använda dem
* Kunna göra beräkningar och välja ett sätt som passar till uppgiften
* Kunna förklara hur man tänkt i tal och skrift

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Mål att arbeta mot

Arbetsområden

ALGEBRA

EKVATIONER

Vi tränar förståelse av likhetstecknet för samtliga räknesätt.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

GEOMETRI

GEOMETRISKA OBJEKT

Vi tränar att kunna beskriva kroppar (klot, koner, cylindrar, rätblock) och tvådimensionella objekt ( x-hörningar, kvadrat, rektangel, triangel, cirkel).

Vi tränar att konstruera geometriska objekt i två dimensioner.

 

Begrepp:

Kroppar (hörn, kant, sidoyta)

Tvådimensionella objekt (hörn, sida)


MÄTNING


Klockan

Vi tränar att kunna ange tid analogt samt digitalt. 

Vi lyfter fram att det skiljer 12 timmar mellan de två olika sätten att ange tid digitalt och att man på så sätt kan räkna sig fram till rätt tidsangivelse.

Vi tränar tidsuppfattningen av en minut och en timme.

Vi tränar att räkna med tid i hela timmar.


Längd

Vi tränar att uppskatta längd i enheterna centimeter, decimeter och meter.
Vi tränar att mäta med en avbruten linjal för att förstå mätning som skillnad.

Vikt

Vi tränar att uppskatta vikt i enheterna gram, hektogram och kilogram.
Vi tränar att mäta vikt med en balansvåg och med en digital våg.

Volym

Vi tränar att uppskatta volym i enheterna deciliter och liter.
Vi tränar att mäta volym med decilitermått och litermått.Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

SANNOLIKHET OCH STATISTIK

TABELLER 

Vi tränar att göra enkla undersökningar och sedan presentera resultatet i tabeller.


DIAGRAM

Vi tränar att göra enkla enkla undersökningar och sedan presentera resultatet i diagram.


Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

PROBLEMLÖSNING

Textuppgifter

Vi tränar att läsa texter för att förstå vad frågan i matteproblemet är. Vi använder fingerfemman som minnesbild vid problemlösning:

Läs uppgiften (se upp med signalord)
Förstå frågan (stryk under de fakta du behöver för att  lösa uppgiften) 
Rita enkelt (avbilda konkret eller rita ruta)
Skriv på mattespråk (välj räknesätt, utför beräkningen och visa hur du räknar)
Är svaret rimligt?

Vi tränar att hitta på egna räknehändelser och bilder till likheter för våra fyra räknesätt 
t ex  Rita en bild till 4x3=12
        Vad har hänt 24/8=3

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

BEDÖMNING

Vi kommer att utvärdera allteftersom vi arbetar med olika områden. Varje elev kommer att under pedagogs ledning utvärdera sitt eget arbete, vilka områden de kan och vilka de behöver träna mer på. I slutet av årskurs 3 kommer vi att fylla i nedanstående matris.

Matriser

Ma
Matematik år tre

Taluppfattning och tals användning

På väg att kunna
Kan
Addition: strategier vid tiotalsövergångar
Subtraktion: strategier vid tiotalsövergång
Förstår och kan använda multiplikation
Förstår och kan använda division

Rimlighetsbedömning

På väg att kunna
Kan
Kan göra överslagsberäkningar inom talområde 0-200

Talsystem

På väg att kunna
Kan
Förstår och kan använda begreppen ental, tiotal, hundratal

Bråk

På väg att kunna
Kan
Kan storlekssortera olika bråk och benämna dem vid rätt namn

Algebra

På väg att kunna
Kan

Ekvationer

På väg att kunna
Kan
Förstår likhetstecknet för samtliga räknesätt

Geometri

På väg att kunna
Kan

Geometriska objekt

På väg att kunna
Kan
Kan beskriva geometriska objekt
Förstår och kan använda begreppet symmetri

Klockan

På väg att kunna
Kan
Kan angetid på tre sätt: analogt och digitalt på två sätt samt kan räkna med klockan heloch halv timme

Mätning

På väg att kunna
Kan
Kan mäta och uppskatta längd i cm, dm och m
Kan mäta och uppskatta vikt i g, hg och kg
Kan mäta och uppskatta volym i dl och l

Sannolikhet och statistik

På väg att kunna
Kan
Kan göra enkla tabeller och diagram och samtala om dem

Problemlösning

På väg att kunna
Kan
Kan lösa textuppgiter efter modell fingerfemman
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: