Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2016-09-12 16:36 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 5 Biologi

Vi kommer att arbeta med kroppens olika delar och organ och titta på hur allt hänger ihop. Vilka kemiska processer är viktiga i vår kropp?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

  • Bi
    Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

  • Bi  4-6
    Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  • Bi  4-6
    Kropp och hälsa Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Konkretisering av mål (du ska kunna)

Namnge kroppens olika delar och organ och veta var de finns på och i kroppen. Du ska också kunna förklara vilka samband olika delar och organ har med varandra.

Du ska kunna förklara något om vad pubertet kan innebära, både för dig själv och för andra.

Kommer att bedöma

Hur väl du kan beskriva var olika delar/organ finns och hur de hänger ihop och fungerar tillsammans i kroppen

Hur väl du använder biologins begrepp

Hur du resonerar och förklarar sambandet mellan pubertet och vad som händer i kroppen och "knoppen".

 

Undervisning

Du kommer att

arbeta enskilt och i grupp

diskutera och samtala

leta fakta från olika källor

titta på film

redovisa fakta på olika sätt

Matriser

Bi
Biologi åk 4-6 "Kroppen" klass 5

På väg att nå målen
Godtagbara
Mer än godtagbara
Använda kunskaper
Förmåga att använda naturvetenskapliga fakta för att granska information, ta ställning och kommunicera.
Eleven ställer sällan frågor. Med stöd kan eleven använda fakta i diskussioner men svarar mest på enstaka frågor.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor inom området. I diskussionen ställer eleven frågor och bemöter tankegångar som till viss del för diskussionen framåt. Eleven kan använda fakta i diskussioner med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor inom området. I diskussionen ställer eleven frågor och bemöter tankegångar som för diskussionen framåt. Eleven kan använda fakta i diskussioner med relativt god anpassning till sammanhanget
Beskriva och förklara
Förmåga att använda begrepp, teorier modeller för att beskriva, förklara, samband och slutsatser eller resultat.
Eleven kan med stöd ge exempel på biologiska sammanhang. Eleven använder några begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang. Eleven visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med en viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang. Eleven visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Göra undersökningar och dokumentera
Förmåga att undersöka och dokumentera med hjälp av fältstudier och laborationer utifrån givna planeringar.
Eleven genomför undersökningar delvis eller med hjälp utifrån planeringar. Eleven behöver stöd för att göra rapporter.
Eleven genomför undersökningar utifrån planeringar och använder utrustning på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven genomför undersökningar utifrån planeringar och använder utrustning på ett fungerande sätt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Ny rubrik

På väg att nå målen
Godtagbara
Mer än godtagbara
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: