Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus och ljud åk 1

Skapad 2016-09-12 17:58 i Skolan Lär Grundskolor
Genom experiment, filmer, faktatexter, samtal och diskussioner kommer vi arbeta med området ljus och ljud.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska Bild

Vi ska genom experiment, fakta och filmer arbeta med vad ljus och ljud är. Vi ska lära oss hur det fungerar i ögat och örat och använda begrepp som hör till området.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapkrav

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
  Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Konkretisering av mål

Du ska lära dig...

berätta i grupp om vad ljus och ljud är

berätta hur du kan skydda din hörsel vid höga ljud

hur det ser ut inuti ögat, begrepp som pupill, iris och lins...

hur det ser ut inuti örat, begrepp som hörselben, hörselgång och trumhinna...

utföra enkla experiment med ljus och ljud

dokumentera dina undersökningar för att sedan delta i gemensamma diskussioner

berätta om hur människor förr i tiden förklarade regnbågen (ljus) och åskan (ljud)

Arbetssätt

Vi kommer att...

experimentera

se på filmer

läsa faktatexter

rita bilder och skriva enkel text

ha gemensamma samtal/diskussioner

 

Dokumentation

kontinuerliga samtal

dina slutsatser utifrån experiment

dina bilder och texter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: