Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider

Skapad 2016-09-12 18:25 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med de fyra årstiderna: varför de växlar, vad som kännetecknar dem och vad det innebär för djur och natur.
Grundskola 1 Svenska Bild NO (år 1-3)

I Sverige har vi fyra årstider, höst, vinter, vår och sommar. Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna och vad kännetecknar dessa?

Innehåll

Syfte

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Mål

 • Du ska kunna namnet på våra veckodagar.
 • Du ska veta att året delas in i månader och vad de olika månaderna heter.
 • Du ska veta vilka årstider vi har och när de inträffar under året.
 • Du ska få förståelse för årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Du ska kunna berätta om djurs och växters anpassningar till olika årstider.
 • Du ska känna till och kunna berätta om några djur och växters livscykler.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Bedömning

Du ska visa att du kan:

 • våra månader.
 • våra fyra årstider.
 • berätta/skriva/rita om typiska tecken på årstiden.
 • berätta/skriva/rita hur djur och växter anpassar sig till årstiden.
 • berätta om några djur och växters livscykler.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Undervisning

 • Vi kommer att  titta på filmer och läsa texter om varför vi har årstider, samt om de olika årstiderna.
 • Vi kommer att dokumentera, rita och måla bilder med typiska tecken på årstiderna.
 • Vi kommer att prata om hur naturen påverkas av årstiden och hur den förändringen påverkar oss, djur och växter.
 • Vi kommer att  titta på filmer och läsa texter om olika högtider och traditioner kopplade till aktuell årstid.
 • Vi kommer att följa årstidernas växlingar genom att vi undersöker naturen omkring oss och letar typiska tecken för den aktuella årstiden.
 • Vi kommer dagligen att återkomma till veckodag, månad, årstid och år.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: