Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik "Prima 2" kapitel 6

Skapad 2016-09-12 18:38 i Tjärnaskolan Borlänge
Planering för kapitel 6 "Prima Matematik 2"
Grundskola 2 – 3 Matematik
Hur kan vi räkna ut stora tal? Addition med uppställning. Talsorter. Hundratal, tiotal, ental.

Innehåll

Inledning

Under några veckor på terminen kommer vi att arbeta med kapitel 6 i Prima matematik boken "Prima matematik 2B" pararellt med uppgifter och genomgångar.

Syfte

Vi kommer att fokusera på talsorter, hundratal, tiotal, ental. Uträkning med uppställning och avrunda tal. 

Arbetssätt

Målet med detta kapitel är att eleverna ska bli säkrare inom området geometri och utveckla sina kunskaper inom dessa områden. Eleverna ska kunna jämföra och besklriva olika geometriska objekt. Kunna storleksodna tal upp till 1000.  de ska känna sig säkra på addition inom talområde 0-100 med tiotalsövergångar samt testa att använda miniräknare.

Centralt innehåll

Detta kommer vi att arbeta med, bekanta oss med geometriska figurer på olika sätt, genom film, verkliga objekt. Dela upp talsorter,muntrationer, ental och tiotal för sig. Träna på att avrunda tiotal. 

Bedömning

Vi kommer att bedöma elevens insats genom att dennes aktivitet på lektionerna. Samtal kring matematik och resultat på diagnoser. Eleverna behöver visa hur de resonerar kring uppgifterna och delta på samtal kring problemlösning.

Utvärdering

Arbetet kommer att utvärderas tillsammmans med eleverna efter diagnos genom samtal i gruppen och enskilt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: