Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Läsförståelse åk 2 ht-16

Skapad 2016-09-12 18:55 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 Svenska

Vi fortsätter med "En läsande klass", där du får möjlighet att repetera de olika lässtrategierna för att lättare förstå vad du läser. Vi tränar dessa genom att läsa olika typer av texter enskilt och i grupp.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisningen i svenska är bland annat att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur.

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Läsa och analysera olika texter.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa, stötta, vägleda och ge dig återkoppling för att du ska få möjlighet att utveckla olika förmågor.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Läsa texter som handlar om saker du känner till med flyt.
 • Förstå vad du läser.
 • Berätta på ett enkelt sätt om det du tycker är viktigt i texten.
 • Diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt.


Du kommer få möjlighet att visa detta genom att:

 • Läsa högt för andra.
 • Återberätta och diskutera innehållet i texten.
 • Delta i boksamtal kring olika texter.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Både enskilt och i grupp.
 • Läsa 20 minuter varje morgon.
 • Högläsning.
 • Läsläxa med frågor på texten.
 • Boksamtal.
 • Läsförståelseuppgifter med tillhörande frågor.
 • Träna lässtrategier med "En läsande klass".

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Begrepp

 • Lässtrategier
 • Skönlitteratur
 • Budskap
 • Boksamtal
 • Återberätta
 • Bokrecension 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: