Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Tala, lyssna och samtala åk 2 ht-16

Skapad 2016-09-12 19:29 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 Svenska

Under höstterminen kommer du få möjlighet att träna ytterligare på att uttrycka dig muntligt i grupp så att du känner dig trygg med det. Du kommer även att få träna på att ta enklare muntliga instruktioner samt att lyssna på andra.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.


Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Formulera dig och kommunicera i tal.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa. stötta, vägleda och ge dig återkoppling för att du ska få möjlighet att utveckla olika förmågor.

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Uttrycka dig muntligt i grupp.
 • Kunna ta enklare muntliga instruktioner.
 • Kunna lyssna på andra.


Du kommer få möjlighet att visa detta genom att:

 • Vara aktiv i samtal och diskussioner.
 • Genomföra enklare redovisningar.
 • Följa muntliga instruktioner.
 • Lyssna på dina klasskamraters presentationer utan att avbryta och med visat intresse.

 

Undervisning och arbetsformer

Under arbetets gång kommer du att få möjlighet att delta i diskussioner och ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter, när vi dagligen har gemensamma diskussioner om olika ämnen. Du kommer även få genomföra enklare redovisningar inför klassen och du kommer att få möjlighet att träna dig på att följa enklare muntliga instruktioner.

Begrepp

 • Samtala
 • Presentation
 • Redovisa
 • Återberätta
 • Muntlig
 • Instruktioner

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: