Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotosyntes och förbränning

Skapad 2016-09-12 19:34 i Apalbyskolan Västerås Stad
Det här arbetsområdet berör fotosyntes och förbränning. Eleverna kommer att arbeta praktiskt (laborativt), enskilt och i grupp.
Grundskola 7 – 9 Biologi

Vi ska arbeta med fotosyntesen, förbränningen och cellandningen, som handlar om var växterna får sin energi, för att växa och överleva. Detta spelar en stor roll för oss människor och hur vi väljer att leva. 

Innehåll

Arbetsgång

 • Genomgångar och övningsuppgifter
 • Laborationer. 
 • Film
 • Läxor
 • Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

 • Arbete på lektioner
 • Vid laborationer
 • Skriftligt prov

Mål

- Kunna förstå centrala ord och begrepp.
- Kunna planera, genomföra och dokumentera laborationer och fältstudier (utomhus).

Följande begrepp är viktiga:

 • Fotosyntes
 • Förbränning
 • Kretslopp och energiflöde, näringskedja, näringsväv, näringspyramid, producent och konsument, nedbrytare

Matriser

Bi

F
E
C
A
Diskussioner
Behöver träna sig på att använda sin kunskap vid diskussioner.
Eleven kan använda sin kunskap på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda sin kunskap på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda sin kunskap på ett väl fungerande sätt i diskussioner med god anpassning till syfte och målgrupp.
Skapa text
Behöver träna mer på fakta och begrepp inom biologi för att kunna skriva enkla texter.
Eleven kan använda sin kunskap på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda sin kunskap på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda sin kunskap på ett väl fungerande sätt för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Genomföra systematiska undersökningar i biologi

F
E
C
A
Arbeta utifrån en planering
behöver träna mer på att genomföra undersökningar utifrån en given planering.
kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar
Använda utrustning
Behöver träna på att använda sig av utrustning på ett säkert sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Att dra slutsatser
Eleven drar enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: