Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiundaskolan, Biologi, Sverige, Åk 4, 16/17

Skapad 2016-09-12 20:32 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 4 Biologi
Vi kommer att arbeta med Sveriges olika naturtyper med fokus på växt- och djurliv.

Innehåll

Vad vi kommer att göra:

 • Arbeta med läromedlet "Upptäck Biologi".
 • Läsa i grundboken "Upptäck Biologi".
 • Skriva texter.
 • Se film.
 • Håvning i Fyrisån med Biotopia.
Vi kommer att arbeta med följande arbetsområden:
 • Ett ovanligt land
 • Så funkar det i naturen
 • Sjön och älven
 • I skogen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Tiundaskolan, Biologi, Sverige, Åk 4

Grundläggande
Mer än grundläggande
Ekologiska samband
Näringskedja och kretslopp
Eleven kan ge ett enkelt exempel på en näringskedja/ett kretslopp, t.ex. med hjälp av bilder.
Eleven kan ge ett utförligt exempel, t.ex. med både bild och text.
Biologiska begrepp
Eleven känner till vissa begrepp.
Eleven är förtrogen med ett flertal begrepp.
Anpassning
Eleven kan ge en enkel beskrivning på ett djurs och en växts anpassning till sin miljö.
Eleven kan ge en utförlig beskrivning.
Fotosyntesen
Eleven kan något om ur växter tillverkar sin näring.
Eleven kan på ett utförligt sätt beskriva fotosyntesen.
Människans påverkan på naturen
Eleven kan ge något exempel på hur människan kan påverka förhållanden i naturen.
Eleven kan ge flera exempel på hur människan
Undersökning
Exkursion med Biotopia.
Eleven deltar till viss del i insamling/artbestämning av smådjur.
Eleven deltar mycket aktivt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: