Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livscykler och näringskedjor i vår närmiljö

Skapad 2016-09-12 20:40 i Noltorpsskolan Alingsås
Ormen äter musen, men vad äter musen och vem äter ormen?Vi kommer lära oss mer om djurens spännande liv och hur det går till mellan djuren ute i naturen.
Grundskola 1 Bild NO (år 1-3)

Ormen äter musen, men vad äter musen och vem äter ormen? Vi kommer lära oss mer om djurens spännande liv och hur det går till mellan djuren ute i naturen. 

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • prata om olika begrepp som: näringskedja, livscykel, konsument, producent
 • arbeta enskilt, i par och i grupp
 • se på film
 • lära oss mer om djur i vår närmiljö
 • konstruera näringskedjor och livscykler på olika sätt
 • läsa faktatexter
 • hitta fakta
 • skriva fakta
 • läsa fakta
 • fältstudier i naturen

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att förstå och använda biologins begrepp livscykel i samband med växter och djur i svensk natur.

Du ska utveckla din förmåga att förstå och använda biologins begrepp näringskedja i samband med växter och djur i svensk natur.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning - de här målen arbetar vi mot

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: