Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering - Franska åk 9

Skapad 2016-09-12 21:14 i Olandsskolan Östhammar
Franska åk 9 - läsårsplanering Chez Nous
Grundskola 9
Bienvenue à tous! Välkomna tillbaka alla mina elever i åk 9 franska. Detta läsår fortsätter vi att fördjupa våra kunskaper i franska. Vi fortsätter arbetet i böckerna Chez Nous 3 (text- och övningsbok) parallellt som vi jobbar med andra saker som att lyssna på fransk musik, titta på film/utbildningsprogram, göra rollspel, lekar, grupparbeten mm

Innehåll

Vi har precis börjat jobba med Chez Nous 3 - text- och övningsbok. Till läromedlen finns digitala övningar kopplade som man hittar på hemsidan sanomautbildning.se.

Varje avsnitt innehåller tre texter (a-c) samt ett Läsavsnitt och en Realiatext som avslutning. Efter varje avsnitt brukar vi ha ett skriftligt prov som omfattar grammatik, ordkunskap, läsförståelse och en hörförståelse. I god tid bestämmer vi datum för prov tillsammans och repeterar det vi nyligen lärt oss. Parallellt med böckerna jobbar vi med digitala övningar koppade till läromedlet,lämpliga appar på Ipad, UR-program, muntliga övningar, lyssnar på fransk musik, leker lekar, gör rollspel, tittar på film mm.

I Chez Nous 3 kommer vi bl a att jobba med följande:

 • termer för transportsätt
 • biltermer
 • nya verb som t ex prendre, savoir, finir, vouloir
 • possessiva pronomen
 • kärleksord
 • strand- och badord
 • Passé Composé (imperfekt)
 • Partitiv artikel
 • kroppsdelar
 • beskriva utseende
 • Realia om skollov och vägtullar, Monaco, Gustave Eiffel, franskspråkiga konstnärer

Vi tränar regelbundet följande förmågor:

 • läsförståelse - vi läser nya texter i boken eller andra texter och förbättrar ordförrådet och förståelsen av skriven text
 • hörförståelse - vi lyssnar på hörövningar i boken eller tittar på franska program/filmer/lyssnar på varandra/lyssnar på läraren/gör olika övningar i par/grupp
 • övar att skriva franska - vi jobbar med övningar i övningsboken/digitala övningar och tränar på att stava och skriva franska
 • muntlig produktion - vi svarar på frågor gällande texter i boken, vi gör rollspel i par/grupp, vi läser texter högt enskilt och tillsammans för att träna och bli säkrare på uttalet

Därutöver lär vi oss mer om hur det är att leva och bo i franskatalande länder.

De allra flesta examinationer meddelas i förväg antingen på Unikum/Office 365. Ibland kan jag välja att ha en hörförståelse som ett oförberett prov. Under vårterminen kommer vi att göra några delar av de nationella proven för åk 9 i franska.

Under bedömningsmatriser finns de olika kriterierna för de olika betygen E, C och A för Moderna Språk.

Bonne chance (lycka till)!

 

Maria

 

Matriser

Moderna språk (språkval)

Bedömningen avser

 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förmåga att
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förmåga att
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förmåga att
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer
Förmåga att
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven visar sin förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmåga att
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Förmåga att
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Förmåga att
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förmåga att
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förmåga att
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Förmåga att
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskap
Eleven kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: