Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik addition talområde 0-10

Skapad 2016-09-12 21:24 i Ekbergaskolan Västerås Stad
Eleverna kommer få ökad kunskap om vad addition inom talområde 0-10 och likhetstecknet innebär.
Grundsärskola 1 – 3 Matematik

Arbetsområde talområde 0-10, addition.

Innehåll

Visa lärande.

Du kommer få visa att du kan lägga samman två antal till ett.

Du kommer få använda dig av konkret material.

Du får visa att du förstår symbolerna plustecken och likhetstecken.

Mål och bedömning.

Målet är att du ska utveckla din förmåga att lösa additionsberäkningar inom talområdet 0-10. Du ska få visa att du förstår vad plus och lika med innebär.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • Ma  1-6
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.

Undervisning.

Du kommer få arbeta med en vuxen, enskilt, i par och i grupp. Tillsammans använder ni saker att räkna med samt sifferkort och kort med plustecken och likhetstecken. Du kommer få lägga samman två olika antal och räkna ut hur mycket det är tillsammans. Du kommer få öva på att arbeta självständigt med både med stöd av IT, böcker och andra övningar. Du kommer få se på film, utföra uppdrag, spela additionsspel som färdighetsträning och diskutera och resonera tillsammans med andra. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • Ma  1-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-6
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: