Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd Kappa 6 ht 2016

Skapad 2016-09-12 21:25 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Slöjd
...

Innehåll

Textilslöjd åk 6

När du arbetar med textilslöjd ges du möjlighet att utveckla din kreativitet. Låt fantasin flöda och lös tillsammans med kamrater och lärare de problem som uppstår på vägen. Sök inspiration i böcker, tidningar och på internet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Syftet med undervisningen är att du utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Du ska bli bättre på att utveckla idéer, planera ditt arbete och överväga olika lösningar. Du ska bli bättre på att välja och hantera material för att främja en hållbar utveckling.

Tanken är att väcka din nyfikenhet så att du kan utforska och experimentera med olika material och ta dig an hela slöjdprocessen på ett kreativt sätt.

Genom undervisningen ska du utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Undervisningens innehåll

Kunskapskrav för år 6

Kunskapskraven för de olika betygsstegen är formulerade på likartade sätt. Endast orden skrivna med fet stil skiljer sig mellan de olika betygsstegen. Så här ser kunskapskraven för betyget A ut:

Kopplingar till läroplan

 • Sl  A 6
  Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  A 6
  I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  A 6
  Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
 • Sl  A 6
  Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
 • Sl  A 6
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  A 6
  Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
 • Sl  A 6
  Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • komma med idéer, planera och genomföra
 • ta ansvar och arbeta självständigt i processen
 • välja och använda material, redskap och verktyg
 • utvärdera och värdera arbetet

Matriser

Sl

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
KOMMA MED IDÉER, PLANERA OCH GENOMFÖRA
Hur väl du kan formge, planera, välja material, färg, form och detaljer på ditt slöjdarbete.
Du arbetar med handledning och gör inte så många egna val.
Du sätter din egen prägel påditt slöjdarbete och presenterar din idé med en enkel skiss och förklaringar.
Du planerar arbetet med skisser, detaljer och material på ett tydligt sätt. Du använder din planering när du arbetar men förändrar den vid behov.
Du presenterar egna idéer och planerar självständigt och utförligt dina slöjdarbeten. Du vet vad man behöver veta för att kunna genomföra dina idéer.
TA ANSVAR OCH SJÄLVSTÄNDIGHET I PROCESSEN
Hur väl du kan ta initiativ, ansvar, arbeta efter instruktioner och formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du behöver mycket stöd och arbetar efter muntliga instruktioner.
Du läser skrivna instruktioner men behöver hjälp med att tolka dem.
Du arbetar efter skrivna instruktioner i kombination med muntliga. Du söker själv upp instruktioner, tar initiativ och föreslår hur du kan gå tillväga.
Du arbetar självständigt och använder skrivna instruktioner av olika slag. Du tar stort ansvar genom hela processen och kan själv tänka ut hur du ska gå tillväga.
VÄLJA OCH HANTERA
Hur väl du kan hantera verktyg och redskap.
Du behöver mycket stöd när du ska välja och hantera redskap och verktyg.
Med viss handledning hanterar du nålar, saxar, strykjärn, symaskin, mm.
Du vet för det mesta vilket redskap du ska välja och hur du ska hantera dem, men ibland kan du behöva hjälp.
Du väljer och hanterar självständigt vertyg och redskap.
UTVÄRDERA OCH VÄRDERA
Hur väl du kan beskriva ditt arbete, vad du lärt dig och hur du ska gå vidare.
Med handledning beskriver du ditt arbete i slöjdjournalen. Med lite hjälp kan du beskriva arbetsprocessen när du redovisar den färdiga produkten.
Du beskriver vad du har gjort i din slöjdjournal men kan behöva hjälp med att beskriva vad du lärt dig och hur du ska gå vidare. När du redovisar din produkt använder du några slöjdspecifika ord och du ger enkla motiveringar till dina val.
Du dokumenterar ditt arbete i slöjdjournalen och beskriver vad du har lärt dig och hur du ska gå vidare. När du redovisar din produkt beskriver du det mesta i processen och använder du oftast slöjdspecifika ord och begrepp. Du motiverar oftast dina val.
Du dokumenterar självständigt ditt arbete i slöjdjournalen. När du redovisar din produkt beskriver du hela processen och använder slöjdspecifika ord och begrepp. Du motiverar dina val.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: