Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse -läsfixarna år 1

Skapad 2016-09-12 21:39 i Olandsskolan Östhammar
För att bli en skicklig läsare behöver vi träna upp vår läsförståelse. Det ska vi göra genom att lära känna fem läsfixare som ger oss olika redskap för att förstå, samtala och tänka kring texter. De fem läsfixarna är: spågumman, detektiven, cowboyen, konstnären och reportern.
Grundskola 1 – 3 Svenska

För att bli en skicklig läsare behöver vi träna upp vår läsförståelse. Det ska vi göra genom att lära känna fem läsfixare som ger oss olika redskap för att förstå, samtala och tänka kring texter. De fem läsfixarna är: spågumman, detektiven, cowboyen, konstnären och reportern.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss att:
- förutspå vad olika texter handlar om
- reda ut vad nya (för oss) ord och uttryck betyder
- sammanfatta det viktigaste i det vi läser
- fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får av det vi läser
- ställa frågor om texterna: finns svaren i texten, mellan raderna eller bortom raderna?

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska lära oss att bli bra på läsförståelse genom att träna mycket. Vi kommer att läsa många olika genrer av texter och tyda dessa med hjälp av våra läsfixare. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Vad som kommer att bedömas:

Fortlöpande under arbetets gång kommer jag att fylla i matrisen nedan efter att du visar vad du kan.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta på lektionerna och göra det arbete du ska kommer jag att se vad du har lätt för och vad du behöver träna mer på. 

Vi kommer att arbeta både enskilt, i par och i grupp i det här arbetsområdet.

Matriser

Sv
En läsande klass - läsförståelse

Nedanstående behöver du ofta hjälp med att förstå.
Ibland vill du ha hjälp med att förstå nedanstående.
Det här klarar du på ett bra sätt.
Genom att titta på bilder och fundera över vissa ord och texter kan du förutspå vad en text eller bok kommer att handla om.
Du tycker om att ta reda på vad nya (för dig) ord och uttryck betyder. Du vet hur man kan ta reda på vad ett ord betyder.
Du kan plocka ut det viktigaste i det du läser och göra en skriftlig eller muntlig sammanfattning av det.
Du kan på olika sätt berätta om vilka inre bilder och upplevelser du får av det vi läser.
Du kan ställa frågor om en text. Du kan fundera på om svaret finns i texten, mellan raderna eller bortom raderna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: