Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Skriva, år 3, 3 Blå

Skapad 2016-09-12 21:49 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Så här kommer vi att arbeta med skrivning i år 3.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk

Att skriva är att prata med penna eller tangentbord. Men det är också ett sätt att komma ihåg saker och få reda på vad man själv tänker på.

Innehåll

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Vi kommer att skriva olika typer av texter, exempelvis berättande texter och faktatexter. I arbetet med textskrivning ska vi:
Träna på att sätta ut skiljetecken (punkt, frågetecken och utropstecken.)
Träna på vanliga stavningregler som till exempel sj-ljud och dubbeltecknad konsonant.
Träna på att skriva en text med tydlig inledning, handling och avslut.
Träna på att göra enkla textbearbetningar som exempelvis styckeindelning.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med:
Skrivteknik:
Forma bokstäverna rätt
Skriva på iPad
Avstava ord
Skrivstrategier:
Tankekarta
Stödord
Olika texter:
Berättande texter
Faktatexter
Dikter
Struktur:
Skiljetecken
Stavning
Styckeindelning
Textbearbetning:
I efterhand gå igenom textenElevens ansvar och inflytande

Du kommer att få vara med och bestämma om texternas innehåll och utformning. Du ska ta ansvar över ditt skolarbete.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Du ska kunna:
Skriva en enkel text med läslig handstil.
Använda skiljetecknen punkt, frågetecken, utropstecken samt stor bokstav på ett korrekt sätt.
Stava vanliga ord.
Skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.

Skriva en enkel faktatext där du sökt information från en anvisad källa.

Vid behov, ändra i och förtydliga dina texter i efterhand.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: