Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

''Boken om mig''

Skapad 2016-09-12 21:54 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
En bok om mig själv.
Grundskola 4 – 7 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Mål för eleven

 • kunna skriva en sammanhängande text med början, mitt och slut med hjälp av en tankekarta
 • kunna läsa sin text och få respons från lärare
 • kunna skriva meningar med stor bokstav och skiljetecken (punkt, frågetecken, utropstecken)
 • kunna skriva med läslig handstil för att sedan renskriva sin text med hjälp av dator
 • skriva en bok med 12 kapitel samt en framsida.

Så här arbetar vi för att nå målen

Vi kommer att göra en gemensam tankekarta inför varje nytt kapitel som eleverna kan ta hjälp av vid skrivandet. Läraren har en egen bok som hon har skrivit när hon själv gick i skolan, denna får eleverna läsa för att få inspiration.

Eleverna kommer att skriva sin text, ta emot respons och utifrån dessa göra ändringar om det behövs samt skriva rent med läslig handstil för att sedan renskriva med hjälp av dator. De kommer även att få ta med sig foton som de kan ha i boken. 

Så här visar vi att vi nått målen

Du har nått målen när du har din bok färdig i handen med framsida, texter och bilder. Detta ska vara gjort under utsatt tid.

Uppgifter

 • Boken om mig

 • Boken om mig

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: