Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smart förvaring HT-16 och VT-17

Skapad 2016-09-12 22:22 i Da Vinciskolan Ale
Att tillverka ett föremål som är med en smart förvaring för ett specifikt ändamål. Ett föremål i mjukt material och ett i hårt material där båda är i temat "förvaring".
Grundskola 8 Slöjd

Under åk.8 kommer ni att bli indelade i halvklass. Du kommer att vara en terminen i träslöjdsalen och den andra terminen i textilsalen. Du kommer att tillverka ett slöjdföremål i trä och ett i textil, båda under temat förvaring.

Uppgifter: I detta arbetsområde är design och funktion i fokus. Du ska utgå från det som ska förvaras och designa så att det passar både funktion och utseendet. (Vad du ska förvara får du givetvis själv bestämma.) Din arbetsprocess ska dokumenteras i loggboken med skisser, planering av hur du ska göra, dagboksanteckningar och en utvärdering. Du ska göra ett arbete i trä och ett arbete i textil.

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll som kommer att behandlas


Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

Uppgifter

 • Arbetsuppgiften i slöjd

 • Arbetsuppgiften i slöjd

 • Arbetsuppgift i slöjd

 • Arbetsuppgiften i slöjd

 • Arbetsuppgiften i slöjd

 • Arbetsuppgiften i slöjd

 • Arbetsuppgiften i slöjd

Matriser

Sl
Slöjd, årskurs 7-9

1. Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och tekniker

 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
E
C
A
Formge och framställa föremål
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda handverktyg redskap, verktyg och maskiner
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

2. Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
E
C
A
Idéutveckling
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Pröva hur material och tekniker kan kombineras
Dessutom kan du pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan du pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan du systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Motivera utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du ger enkla motiveringar till dina val.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulera och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt

3. Förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
E
C
A
Utvärdering av arbetet
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

4. Förmågan att tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck

E
C
A
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: