Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ÅK9 ht 2016

Skapad 2016-09-13 07:40 i Korsavadsskolan 7-9 Simrishamn
Grundskola 9 Matematik

Denna LPP används för att tydliggöra vad vi ska arbeta med under höstterminen i år 9. LPP:n innehåller även två bedömningsmatriser för att ge feedback på hur jag anser att du nått målen under terminen. Progressionen i kursplanen i matematik ligger till mycket stor del i att öka elevernas säkerhet vad gäller beräkningar, resonemang, metodval samt delaktighet i redovisningar och diskussioner. Alla kursplanens kunskapskrav tränas inte under varje termin.

Matriser

Ma
Allmänt om dina matematikstudier

Inte tillfredsställande
Tillfredsställande
Väl tillfredsställande
Studieresultat
Om denna aspekt är bedömd som "Inte tillfredsställande" finns oro/risk för att betyg inte kan sättas.
Tar ansvar för sina egna studier
Om denna aspekt är bedömd som "Inte tillfredsställande" bör du lägga mer tid på dina matematikstudier, hemma eller i skolan.
Tar ansvar för studiemiljön
Om denna aspekt är bedömd som "Inte tillfredsställande" anser jag att det måste till förbättringar vad gäller hur du påverkar ditt och andras arbetsklimat i klassrummet.

Ma
Bedömning av avklarade moment i de centrala innehållen, i förhållande till kunskapskraven i år 9.

Området är ännu inte behandlat
Dina insatser inom området är inte på godtagbar nivå än.
Dina insatser inom området är på en godtagbar nivå.
Dina insatser inom området är på en nivå som anses vara goda eller mycket goda
Taluppfattning
- talmängder - negativa tal - potenser - förklara och motivera dina lösningar
Algebra
- uttryck och mönster - ekvationer - procent - förklara och motivera dina lösningar
Geometri
- symmetri - likformighet - skala - Pythagoras sats - förklara och motivera dina lösningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: