Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse och arbete

Skapad 2016-09-13 07:53 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Fysik
...

Innehåll

Syfte

Genom undervisning i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. 

Centralt innehåll

Fysiken och vardagslivet

 • Krafter, rörelse och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Systematiska undersökningar. 
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Konkretisering

Under detta arbetsområde ska du utveckla din kunskaper om

 • olika begrepp inom området
 • skillnaden mellan massa och tyngd
 • vad kraft är
 • vilka olika krafter som finns omkring oss och hur vi påverkas av dem
 • vad rörelse är
 • olika rörelser och hur vi påverkas av dem
 • att förklara och förstå vardagssituationer med hjälp av krafter
 • mekanikens gyllene regel
 • det laborativa arbetet inom naturvetenskapen, utföra samt dokumentera. 

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar, laborationer, filmer och diskussioner. Området avslutas med skriftligt prov.

 

Bedömning

En samlad bedömning av området sker utifrån lektioner, laborationer och prov.

Du kommer att bedömas utifrån följande matris.

Matriser

Fy
Kraft och rörelse och arbete

Förmåga att genomföra laboratorieundersökningar

På att nå målen
1
2
3
Genomföra undersökningar
Har ännu inte visat förmågan att genomföra undersökningar.
Kan genomföra undersökningar.
Använda utrustning
Har ännu inte visat förmåga att använda utrustning.
Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

På att nå målen
1
2
3
Föra resonemang där fysiken kopplas till företeelser i vardagsliv och samhälle
Har ännu inte visat förmåga att föra resonemang.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beskriva fysikaliska samband
Har ännu inte visat förmåga att se samband.
Visar på enkelt identifierbara samband.
Visar på förhållandevis komplexa samband.
Visar på komplexa samband.
Använda naturvetenskapliga begrepp
Har ännu inte visat förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Kunskaper
Har ännu inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: