Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Balansera och väga år 1

Skapad 2016-09-13 08:08 i Knutsbo skola Ludvika
I arbetet med balansera och väga ska du göra enkla undersökningar och lära dig mer om några fysikaliska begrepp. Du får fundera på vad du vet, vad du skulle vilja veta, hur du ska genomföra din undersökning och hur den ska redovisas.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

I temat balansera och väga får du undersöka och upptäcka, balans, jämvikt och vikt. Genom att exprimentera och diskutera tillsammans med dina klasskamrater får du utforska sambandet mellan jämvikt och vikt.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Lyssna på instruktioner och lösa problem.

Lyssna på andra och reflektera vad vi lär oss.

Arbeta naturvetenskapligt genom att förutsäga, undersöka, dokumentera och dra slutsatser.

Bedöma rimligheten i resultaten.

Få förståelse för hur likhetstecknet kan jämföras med en balansvåg.

Ha förståelse för begreppen vikt, volym,  balansvåg, stödpunkt, vågarm, kalibrera, jämvikt, lättare än, tyngre än och stapeldiagram.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Hur ska vi lära oss detta?

Pararbeten

Gemensamma diskussioner

Praktiskt arbete med enkla undersökningar och konstruktioner.

Förutsäga och jämföra resultat.

Dokumentation av undersökningar och resultat.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Vad som kommer att bedömas:

Genomförande av undersökningar efter instruktioner.

Deltagande i gemensamma diskussioner.

Dokumentationsarbete av resultat och undersökningar.

Använda begreppen.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Hur du får visa vad du kan:

I din dokumentation av undersökningarna.

I gemensamma diskussioner och samtal.

I det praktiska arbetet med undersökningarna.

I samtal där du jämför och undersöker balans och vikt.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser

NO
Balansera och väga

På väg
Bra
Superbra
Begrepp
hypotes/förutsägelse, resultat, stödpunkt, jämvikt, balansvåg, kalibrera, tyngre än, tyngst, lättare än och lättast
Du förstår inte alla begrepp, utan behöver få dem förklarade för dig.
Du förstår de olika begreppen men använder dem inte när du själv pratar.
Du förstår de olika begreppen och använder dem också när du pratar.
Göra en hypotes/förutsägelse
 • Fy   3
 • NO   3
Du behöver hjälp av en kompis eller fröken för att kunna berätta någonting som du tror skulle kunna hända.
Du kan själv formulera en hypotes/förutsägelse om vad som kommer att hända, men ger ingen förklaring till varför du tror så.
Du kan formulera en hypotes/förutsägelse om vad som kommer att hända, och kan motivera/argumentera för varför du tror så.
Utföra en undersökning
 • Fy   3
 • NO   3
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller kamrater. Du behöver ibland bli påmind om att fokusera på uppgiften.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut med endast lite stöd av lärare eller kamrater. Du gör ditt bästa och fokuserar på uppgiften men din dokumentation är något slarvig.
Efter att ha lyssnat på instruktionerna kan du själv, eller genom att samarbeta i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut. Du arbetar fokuserat med uppgiften och är nogrann när du dokumenterar.
Dra slutsats
Jämföra och se samband
 • Fy   3
 • NO   3
Du behöver hjälp av fröken eller en kompis för att komma på vad ni kommit fram till i undersökningen.
Du kan själv berätta resultatet av undersökningen men jämför inte resultatet med din hypotes/förutsägelse.
Du kan jämföra resultatet av undersökningen med din hypotes/förutsägelse och berätta om den stämde eller inte.
Reflektera över ditt eget lärande
 • Gr lgr11
Du kan inte berätta någonting du lärt dig av att göra undersökningarna.
Du kan berätta någonting du lärt dig av att göra undersökningarna.
Du kan berätta hur dina tankar har ändrats efter att ha genomfört undersökningarna. (Du jämför det du trodde förut med vad du vet nu)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: