Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete på Äventyrarna ht-16

Skapad 2016-09-13 08:20 i Saxdalens förskola Ludvika
I vårt styrdokument, Läroplanen för förskolan (Lpfö98/10), står det att vi ska arbeta med värdegrund.
Förskola

Eftersom barngruppen och personalgruppen är ny för terminen, så har vi valt att arbeta mycket med värdegrund för att arbeta ihop gruppen. Barnen tycker mycket om Babblarna, och eftersom Doddo, en av Babblarna står för värdegrund har vi valt att använda oss av denna figur i vårt arbete som ett verktyg.

Innehåll

NULÄGE

Barngruppen består av 16st 3-4åringar, som har bytt lokaler och personal.

Vi behöver därför jobba på att skapa en gruppkänsla/tillhörighet.

 

SYFTE

Att öka barns förmåga till att:

 • Förstå andras känslor
 • se andras perspektiv på saker och händelser.
 • Reagera empatiskt gentemot andra

 

MÅL UR LÄROPLANEN

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

METOD

Vi kommer att använda oss av problemlösningsstrategier för sociala konflikter och öva sociala färdigheter.

Vi kommer att använda oss av Doddo som tillsammans med barnen hjälps åt att hitta lösningar på olika etiska dilemman.
Doddo kommer även att ge barnen och pedagogerna olika uppdrag som de ska utföra.

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi kommer att dokumentera med kamera, lärplattor, penna och papper.
Vi kommer dokumentera de olika aktiviteterna vi gör, samt vad de olika aktiviteterna gör med barnen både som grupp och enskilt.
Barnen kommer att få vara med och reflektera och analysera över de olika aktiviteterna vi gör.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: