Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet

Skapad 2016-09-13 08:43 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Kemi
Vad är periodiska systemet? Varför reagerar vissa ämnena så mycket? Vad är ett salt? .... dessa och många fler frågor ska du nu få svar på!

Innehåll

Text i Titano Kemi sid 249 - 264, 270 - 274, 276 - 278

 

Innehåll:

 • Hur grundämnen är uppbyggda
 • Periodiska systemets uppbyggnad
 • Förklara skillnaden mellan atom och jon.
 • Beskriva hur joner bildas
 • Olika typer av bindningar 
 • Salter; hur de bildas och vad som är typiskt för dem
 • Genomföra och dokumentera undersökningar

 

Läxor, texter, Power Point och uppgifter lägger jag in på Unikum

Ta för vana att titta där med jämna mellanrum

 

 Bedömningen sker  på: 

 • Laborationer med tillhörande rapporter (3, 4, 5)
 • 2 Läxförhör  (5)
 • Litet arbete om ett grundämne (2)
 • Lektionsuppgifter (1,5, 6)

Uppgifter

 • Laboration Litium

 • Grundämne

 • Läxförhör periodiska systemet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: