Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat

Skapad 2016-09-13 08:53 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
I det andra delmomentet ska vi öva på att referera olika källor på ett korrekt sätt. Vi kommer att börja med en genomgång med ett antal olika övningar och avsluta delmomentet med att eleven refererar en text självständigt.

Matriser

Sve
Referat

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: