Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige - introduktion, karta, atlas

Skapad 2016-09-13 09:12 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Planeringen fungerar som en introduktion till arbetsområdet Sverige. Inleds av en repetition av hur världen blev till och en översikt av Sveriges historia. Tränar eleverna i att använda kartor och atlas.
Grundskola 4 Geografi

Nu börjar din resa genom Sverige! I klassrummet börjar din resa med att du får din atlas och lär dig hur du använder den. Du kommer att få följa hur din skrivbok reser runt i Sverige - tänk, den kanske hamnar i Medelpad! Medelpad... vad är det? Det ska vi också ta reda på!

Innehåll

Kursplan i ämnet geografi

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Vi arbetar med kartor och atlasen som ditt första steg mot att "göra geografiska analyser av omvärlden" (Lgr 11, s. 159).
Vi arbetar med namngeografi för att ge dig en grund och referensram för ditt vidare arbete med Sverige.

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Arbetssätt och undervisning

"Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver." (Lgr 11 s. 9).
Detta citat ur Lgr 11 utgör grunden för arbetet med kartor, atlas och namngeografi.

Hur ska vi arbeta?

 • Vi ska tillsammans gå igenom  hur världen blev till, världskartan, tidslinjen, kartkunskap och Sveriges namngeografi.
  När vi har genomgångar tränar du på att anteckna stödord.
 • Vi ser på film. Filmer: "Rymden i fokus: Jorden". "Så rör sig kontinenterna - om plattektonik". "Karta & Jordglob" del 1 och 2.
 • Du görolika övningar där du tränar på att använda din atlas.
 • Du tränar på Sveriges namngeografi hemma och i skolan.
 • Du skickar iväg en skrivbok på resa genom Sverige.

Genom vårt arbete tränar du på att (Lgr 11, s. 13 samt Lgr 11. s. 160):

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Visa vad du lärt dig

När vi är klara med arbetsområdet ska du

 • Känna till hur en karta är uppbyggd (färger, symboler, skala).
 • Veta vilka de 8 väderstrecken är (N, S, V, Ö, NV, NO, SV, SO).
 • Kunna använda en kartbok för att söka information.
 • Namn och läge på Sveriges landskap.

 

Du kommer att få skriftliga förhör på Sveriges landskap. Övriga punkter visar du att du kan genom ditt arbete i klassrummet.

Tidsram

Vi arbetar med detta under åk 4.

Bedömning

Se matris i ämnet geografi.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: