Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MEIN ZUHAUSE

Skapad 2016-09-13 09:58 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9
Vi lär oss att beskriva rum och hus samt göra jämförelser kring stad och landsbygd.

Innehåll

Målet: att kunna muntligt och skriftligt beskriva (sitt) rum, olika hustyper (sitt boende) och kort sin egen stad. Dessutom att kunna göra jämförelser på hur det är att bo i stad kontra landsbygd. Vi kommer även att lära oss att uttrycka åsikter på tyska. 

Aktuella ordområden: möbler, rum, hustyper, omgivning, prepositioner samt ord och uttryck i samband med att kunna uttrycka en åsikt.

Grammatik: Propositioner, bestämd och obestämd artikel, verb i presens och "weil" (därför/eftersom)

Kunskapsavstämning: Förstå en beskrivning muntligt, göra en muntlig presentation av sitt rum och hus, presentera sin stad skriftligt, läsa och förstå en text om stad kontra landsbygd och visa på för och nackdelar (göra jämförelser).

 

Uppgifter

  • BESTÄMD ARTIKEL - En översikt

  • Stadt oder Land?

  • PREPOSITIONER med dativ och ackusativ

  • FILM: Ein Tick anders

  • Immobilien-Verkauf - ANZEIGE

  • Arbetsuppgifter till "MEIN ZUHAUSE"

Matriser

Bedömningsmatris Moderna språk år 7-9

Reception-förståelsen av det man hör och läser på målspråket

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vad du förstår när du lyssnar
Du uppfattar och förstår enstaka ord och kända fraser.
Du förstår det viktigaste i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Du förstår det mesta i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Du förstår både helhet och detaljer i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Vad du förstår när du läser
Du kan läsa enstaka ord, men kan ännu inte förstå enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du förstår det viktigaste i enkla texter.
Du förstår det mesta i enkla texter.
Du förstår både helhet och detaljer i enkla texter.
Hur du visar vad du har förstått
Du kan återge enstaka ord av innehållet, men kan ännu inte följa en instruktion.
Du kan på ett enkelt sätt återberätta det viktigaste av innehållet och du försöker följa en instruktion.
Du kan dessutom berätta detaljer ur innehållet och du kan följa en instruktion med tillfredsställande resultat.
Du kan återberätta en text med egna ord och följa en instruktion med gott resultat.
Hur du gör när du inte förstår
Du kan ännu inte använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Du kan välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Du kan använda några strategier för lyssnande och läsning .
Du kan använda några strategier för lyssnande och läsning .
Hur du väljer bland och använder arbetsmaterial
Du använder enstaka ord ur texter och talat språk som vi har arbetat med.
Du kan använda fraser och meningar ur texter och talat språk som vi har arbetat med.
Du kan själv skapa egna meningar utifrån texter och talat språk vi har arbetat med.
Du kan med säkerhet själv skapa egna meningar utifrån texter och talat språk vi har arbetat med.

Produktion-det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala
Du kan uttala enkla ord och läser enklare texter. Ditt uttal har vissa brister som ibland gör det svårt att förstå.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du har ett godtagbart uttal.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du har ett bra uttal.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du har ett mycket bra uttal. Du har ett aktivt ordförråd och varierar dina meningar.
Skriva
Du kan skriva en del ord, men kan ännu inte skriva egna meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du har ett aktivt ordförråd och varierar dina meningar. Du behärskar de språkregler vi har gått igenom.
Hur du bearbetar och förbättrar dina framställningar
Du har svårt för att förbättra ditt uttal och dina texter.
Du försöker på ett enkelt sätt att förbättra ditt uttal och dina texter.
Du förbättrar på ett enkelt sätt ditt uttal och dina texter.
Du förbättrar på ett enkelt sätt ditt uttal och dina texter.
Hur du kommunicerar
Du kan ännu inte använda dig av någon strategi för att lösa problem.
När du kommunicerar väljer och använder du dig av någon strategi för att lösa problem.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier för att lösa problem.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier för att lösa problem.

Jämförelser, levnadsförhållanden och samhällsfrågor i målspråkslandet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hur du diskuterar levnadsförhållanden och samhällsfrågor i målspråkslandet och hur du jämför med egna erfarenheter.
Du har svårt att berätta något om hur det är där språket talas. Du kan ännu inte jämföra med ditt eget land och med dina egna erfarenheter.
Du kan på ett enkelt sätt berätta något om hur det är där språket talas. Du kan enkelt jämföra med ditt eget land och med dina egna erfarenheter.
Du kan på ett enkelt sätt berätta något om hur det är där språket talas. Du kan enkelt jämföra med ditt eget land och med dina egna erfarenheter.
Du kan redogöra för och kommentera något om hur det är där språket talas. Du kan enkelt jämföra med ditt eget land och med dina egna erfarenheter.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: