Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd ht-16 Redovisning/värdering 1

Skapad 2016-09-13 10:32 i Gammal Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Slöjd
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
 • Sl  7-9
  Slöjden i samhället Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

Detta ska vi arbeta med

När du är färdig med ditt slöjdföremål ska du skriva en redovisning. Denna redovisning ska du lägga ut på portfoliodatabasen @tt slöjda med bild och text. Tänk på att göra det snyggt och rättstavat för det är många som kan se din redovisning. 

Om du inte har ett konto så skapa ett, du väljer själv användarnamn och lösenord. Välj ett som du använder ofta annars glömmer du det till nästa gång, eller skriv upp det. Någon slöjdlärare måste godkänna innan du kan använda ditt inlogg. www.slojd.nu/slojda

Följande punkter ska besvaras i din redovisning:

Varför valde du att göra detta slöjdföremål?

Hur gjorde du?

Beskriv tydligt, tänk på att använda rätt ord för olika verktyg och tekniker.

Vilka material har du använt? 

Hur skall de skötas?

T.ex. Hur varmt kan det tvättas? Tål det fukt? Behöver det oljas/målas?

Räkna ut vad det kostat.

Utvärdera ditt arbete.

Hur har du arbetat? Är du nöjd? Vad har du lärt dig? Kunde du ha gjort annorlunda?   Gick allt som planerat, stötte du på några problem och hur löste du dem?

 

Tolka uttrycket på ditt slöjdföremål och försök se kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

T.ex. Varför valde du den färgen/formen du gjorde? Vad tror du att den som tittar på ditt slöjdföremål tänker/känner? Har du blivit inspirerad av något i modet eller ungdomskulturen? Har du kommit i kontakt med något som liknar detta tidigare?

Detta kommer vi att bedöma

Din redovisning/värdering kommer att bedömas utifrån matrisen nedan.

Matriser

Sl
Slöjd åk 7-9

Kriterier

F
E
C
A
Värdera/redovisa
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: