Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd ht-16 Ide och Planering 1

Skapad 2016-09-13 10:33 i Gammal Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Slöjd
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9
  Slöjden i samhället Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Detta ska vi arbeta med

När du ska börja med ett nytt slöjdarbete ska du formge och planera ditt arbete. Tänk på att öka svårighetsgraden och att prova på nya och mer avancerade tekniker. Tänk på att få med följande punkter:

Du ska göra en två- eller tredimensionell skiss/ritning med mått och färgförslag. 

Vilket/vilka material och vilken/vilka tekniker passar bäst till ditt slöjdarbete med tanke på vad det ska användas till? Hur ser kostnaden ut, finns det billigare alternativ?

Hur kan du kombinera slöjdens material med andra material? Kan du utnyttja återanvänt material i stället för nyproducerat? Hur är materialen du valt producerade?

Vilka verktyg kommer du att behöva till ditt arbete?

Hur ska du sätta ihop de olika delarna med varandra?

Vad har inspirerat dig? Konst, design, mode, arkitektur och trender?

 

 

Detta kommer vi att bedöma

Din slöjdplanering kommer att bedömas utifrån matrisen nedan.

Matriser

Sl
Matris för planering av slöjdarbete

F
E
C
A
Inspirationsmaterial
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: