Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIIDROTT Slussen

Skapad 2016-09-13 10:53 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Du kommer under ca 4 veckor arbeta med hopp, kast och löpning i friidrott. Du kommer att få möjlighet att lära dig teknikerna i de olika grenarna samt utvärdera din egen förmåga i olika friidrottsgrenar. Du kommer även få möjlighet att att visa att du kan förebygga skador genom värma upp och att du kan följa de olika säkerhetsanvisningarna.

Innehåll

 

Mål för arbetsområdet:

Du ska få möjlighet att utveckla

 • Anpassa dina rörelser till olika sammanhang i detta fall olika friidrottsgrenar
 • Praktiskt genomföra och värdera fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsan, rörelse och livsstil
 • Förebygga risker vid fysisk aktivitet
 • Utveckla din förmåga at hjälpa andra till att utvecklas inom arbetsområdet

 

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi:

 • Testa på färdighetsträning i hopp kast och löpgrenar.
 • Öva på kroppskontroll och teknik.
 • Öva på att ta ansvar.
 • Prata och praktiskt följa regler
 • Prata och gå igenom vilka säkerhetsrisker det finns i aktiviteterna
 • Samtala om olika ord och begrepp som har med aktiviteten att göra och hur aktiviteten kan påverkar hälsan, samt hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter kan påverkas av olika faktorer exempelvis kön.

 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

 • Du kan delta i de olika friidrottsgrenarna.
 • Du kan anpassa dina rörelser till aktiviteten.
 • Du kan sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser.
 • Du kan resonera om hur kost och andra faktorer påverkar hälsan.
 • Du kan förebygga skador genom att förutse och ge beskrivningar av risker vid olika aktiviteter.

Uppgifter

 • Friidrottsanalys

 • Analysuppgift plus bilder friidrott

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Idrott och hälsa - Kunskapskraven

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för E-C-A i slutet av årskurs 9.
Ej uppnått
Till viss del
Relativt väl
Väl
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven behöver utveckla sin förmåga att delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik behöver eleven utveckla sin förmåga att anpassa sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven kan ej även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven behöver utveckla sin förmåga att på ett fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven behöver utveckla sin förmåga att utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven behöver utveckla sin förmåga att planera och genomföra friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven behöver utveckla sin förmåga att orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven behöver utveckla sin förmåga att förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven behöver utveckla sin förmåga att hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: