👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min position - broderad karta

Skapad 2016-09-13 10:59 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
En uppgift där du arbetar med textilt skapande och målar med nål och garn.
Grundskola 9 Slöjd
Du ritar av en karta över en plats som betyder något särskilt för dig. Kartan broderas med garn på tyg. Du kan välja olika textila tekniker för att få kartan uttrycksfull. Kartbroderiet monteras sedan till en tavla

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

När du hittat platsen för "Din position" ritar du av kartan för hand på A4-papper. Bilden kan eventuellt förstoras om det behövs. Du väljer textil teknik (applikation, textiltryck eller broderi) för att skapa din kartbild. Du väljer olika broderistygn från böcker, internet eller i samråd med mig. Materialet är linne till bottentyget men sedan väljer du själv vilket material som passar bäst för din planerade kartbild. När kartbroderiet är färdigt monterar du det till en tavla. Under arbetet arbetar du på ett sätt som driver arbetet framåt. Du dokumenterar ditt arbete i ett dokument som du delar med mig. Beroende på hur stort ditt arbete är avgör tiden det tar att få det färdigt.

Matriser

Sl
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
Arbetsprocesser. Du framställer och slutför en egen produkt. Du väljer hantverksteknik och arbetar på ett säkert och ändamålsenligt sätt.Material, redskap och hantverkstekniker. Du formger ditt arbete. Du väljer textil teknik, material och redskap.
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
Material, redskap och hantverkstekniker. Du formger ditt arbete. Du väljer textil teknik, material och redskap.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
Din idé ska dokumenteras under arbetets gång. Du tar ansvar och arbetar på ett sätt som leder arbetet framåt. Du slutför arbetsuppgiften och gör en utvärdering.
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
Du formger ditt kartbroderi och dokumenterar dina skisser. Du beskriver material och vilken teknik du använder.
Dessutom kan du pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan du pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan du systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.