Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott år 9 ht-16

Skapad 2016-09-13 11:06 i Söderskolan Falkenberg
Vi kommer att jobba med kondition, rörelse och att på olika sätt öva vårt samarbete i spel, lekar och idrotter. Till större delen av terminen är vi utomhus och där får du även prova friluftsliv både teoretiskt och praktiskt, orientering och utevistelse i olika sammanhang. Inomhus övar vi vidare på idrotter, lek och spels olika grunder, samt rörelser i takt och rytm till olika musik och danser.
Grundskola 9 Idrott och hälsa

Vi kommer att jobba med kondition, rörelse och att på olika sätt öva vårt samarbete i spel, lekar och idrotter. Till större delen av terminen är vi utomhus och där får du även prova friluftsliv både teoretiskt och praktiskt, orientering och utevistelse i olika sammanhang. Inomhus övar vi vidare på idrotter, lek och spels olika grunder, samt rörelser i takt och rytm till olika musik och danser.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

* Du ska utveckla allsidiga rörelseförmågor och skapa intresse att röra dig ute i naturen under olika årstider.

* Du kommer att prova på olika aktiviteter som främjar olika rörelser enskilt och i grupp.

* Du ska få en ökad förståelse för hur du kan påverka din hälsa, skapa goda levnadsvanor och att må bra genom hela livet.
 Utveckla att ta ställning i frågor om idrott, hälsa och livsstil.
* Samarbetet och respekt för andra tränas du i samt öka kunskaper om risker, säkerhet vid träning.
* Du ska skapa rutiner för att kontinuerligt delta i idrottsundervisningen. Utmana, uppleva och få tilltro till din egen fysiska förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Bedömning - vad och hur

* Att du kan delta i lekar, spel och idrotter. Att utföra olika rörelser, anpassa dessa både ute- och inomhus och till den aktivitet som erbjuds i planeringen.


* Att du kan röra dig med takt, rytm och sammanhang till olika musik, danser och träningsprogram.


* Att du kan prata om egna upplevelser som handlar om hälsa, kost, träning och ser ett samband dem emellan samt hur det påverkar den fysiska förmågan.


* Att du kan anpassa dig till miljöer, regler och förhållanden i naturen vi tränar i. Även handlandet vid en nödsituation och att förebygga skador med träning.


* Att du med viss säkerhet kan orientera dig i olika miljöer.

* Teoretiskt och praktiskt uppvisa kunskaper om friluftsliv.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 9
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  E 9
  I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
 • Idh  E 9
  Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 9
  Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
 • Idh  E 9
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
 • Idh  E 9
  Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  E 9
  Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Undervisning och arbetsformer

* Vi kommer både ute- och inomhus öva olika rörelser i lek, spel, idrotter, dans och rörelser till musik. Ute är det viktigt att du anpassar dig till de olika årstiderna, säkerhet, allemansrätten samt hänsyn och respekt för varandra och den natur vi av tradition leker och tränar i.


* Vi ska med träningslärans grunder träna kroppen, men också i diskussioner samtala om varför det är viktigt att röra på sig, äta, sova och må bra.
 Vad har de för samband och vad kan ohälsosamma medel göra med hälsan.

* Ord och begrepp att anpassa sig till i de olika momenten blir viktiga kunskaper att ha med sig för att öka sin förståelse för olika träningsformer och det skadeförebyggande arbetet.


* Orienterings momentet övas i olika miljöer. Diskussioner fortsätter om kartans uppbyggnad och vägval.

* Teoretiskt och praktiskt ta reda på fakta om friluftslivets olika områden. Redovisning i form av film eller skrift.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9
  Rörelse Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Idh  7-9
  Rörelse Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: