Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmen frost tema

Skapad 2016-09-13 11:27 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Vi har valt att inrikta oss på ett frost (film) tema, vi har uppmärksammat att det vart en populär trend och vill därför lyfta det.

Innehåll

Mål och syfte

Vi börjar med att se på filmen.

Filmens huvud tema är vänskap och tilliten på sig själv. Den handlar om gott och ont. Den visar kyla och värme på två sätt både den psykiska och fysiska miljön. Filmen innehåller mycket musik, känslor och naturskiftningar.

 • Saga/verklighet.
 • Natur.
 • Teknik.
 • Musik.
 • Drama.
 • Språk.
 • Matematik.
 • Experiment.
 • Allas lika värde.

 

Metod

 (Hur gör vi? Hur får vi med barnen?)

Vi har valt att börja med att se på filmen och ha en diskussion kring filmer efteråt, se alla karaktärer. Lyssna och måla till musiken. Under samlingarna och olika gruppaktiviteter kommer vi återkoppla till filmen. Vi kommer att ha experiment både ute och inne.  

 Dokumentation

 • Barn och pedagoger kommer löpande skriva och fota under processens gång och kommer synlig göra för föräldrar(unikum).
 • Vi har valt att börja med att se på filmen och ha en diskussion kring filmer efteråt, se alla karaktärer. Lyssna och måla till musiken. Under samlingarna och olika gruppaktiviteter kommer vi återkoppla till filmen.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: