Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott år 8 ht-16

Skapad 2016-09-13 12:00 i Söderskolan Falkenberg
Du kommer att jobba med konditions träning, både i teori och i praktik. Samarbete, regler, ord och begrepp i olika lekar, spel och idrotter varvas med orientering och friluftsliv i teori och praktik. Att öva vidare i dans med takt och rytm fortsätter.
Grundskola 8 Idrott och hälsa

Du kommer att jobba med konditions träning, både i teori och i praktik. Samarbete, regler, ord och begrepp i olika lekar, spel och idrotter varvas med orientering och friluftsliv i teori och praktik. Att öva vidare i dans med takt och rytm fortsätter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

* Utveckla en god rörelseförmåga och vilja att öva vidare på de moment som är i planeringen.
* Du utvecklar med dina upplevelser förmågan att värdera fysisk aktivitet.
* Du utvecklar kunskaper om hur man lägger upp sin träning.
* Du utvecklar och får en förståelse för vad en god hälsa har för betydelse för din hälsa och ditt välbefinnandet.
* Du kan vistas utomhus i olika väderlekar och ser vikten av ett aktivt friluftsliv.

* Orientera och förståelse för kartans upplägg.

* Redovisa om friluftslivets olika områden.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas:
* Hur du har viljan att utveckla dig och att öva vidare i olika rörelsemoment.
* Samspelet med andra i de olika aktiviteter vi övar.
* Att du kan anpassa dig och visa på ett gott omdöme till de olika aktiviteter och förhållanden som övas.
* Att du med hjälp av karta kan orientera dig i känd terräng. Teoretiska kunskaper i kartkunskap.
* Att du är aktiv i de olika diskussioner vi har.

* Teoretiska arbetet och redovisning om friluftsliv.

Hur det ska bedömas:
* Att du visar på ett gott rörelsemönster och försöker i varje moment.
* Att du med hänsyn och respekt till andra i aktivitet kan få med dig alla i ditt "lag", eller att du kan vara behjälplig i en individuell sport.
* Genom ditt aktiva deltagande och med kroppen visar på ett gott omdöme i olika situationer.
* Genom "skuggning" i skogen och att ha stämplat rätt kontroller. Teoretiskt test i kartkunskap för att kunna se förbättringsområden.
* Att du visar på en aktiv vetgirighet och diskussionslusta.

* Bra samarbete och redovisning i din friluftslivs grupp.

* Din uppvisade takt och rytm till olika danser med olika musikstilar.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 9
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  E 9
  Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  E 9
  Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 9
  Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
 • Idh  E 9
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Undervisning och arbetsformer

* Genom utevistelse i olika väderförhållanden vara aktiv och i rörelse.
* Lägga upp olika träningsmetoder utifrån förbättrad kondition och styrka. Praktiskt prova på detta upplägg.
* Diskussioner om träning, hälsa, kost och dess betydelse för ett ökat välbefinnande.
* Teoretiska moment i orientering och friluftsliv.
* Praktiska moment i att bygga vindskydd och slå läger.
* Med lekar, spel och idrotter främja rörelseglädjen.

* Prova på olika danser både för kondition och sällskaps skull. Öva olika takter och rytmer med rörelser till musik.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9
  Rörelse Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: