👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

industriländer och utvecklingsländer

Skapad 2016-09-13 13:01 i Gränbyskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Geografi
I detta arbetsområde ska vi titta på de bakomliggande orsakerna till fattigdom och lära oss att läsa statistik.

Innehåll

Pedagogisk planering geografi

 

Detta ska du lära dig:

 

 • Länder, sjöar, berg i Afrika och Asien
 • Vilka de fattigaste regionerna i världen är
 • Tolka statistik och tabeller
 • Orsaker till fattigdom
 • Lära dig att göra en powerpointpresentation/skriva en fakta text

 

I undervisningen kommer vi att

 •  Jobba med Asiens och Afrikas kartor
 •  Jobba med Gapminder och statistik
 •  Tolka statistik och ge respons
 •  Titta på film och diskutera fattigdonsproblematik
 •  Gå igenom hur man gör en Powerpoint presentation/skriva en faktatext

 

 

Så här kan du visa vad du kan:

 • Aktivt deltagande i diskussioner

          Göra en powerpoint presentation om ett land

  

Följande kunskapskrav kommer jag att bedöma:

     Hur väl du kan:

 • Söka, sammanställa och analysera information från olika källor
 • Värdera källor
 • Reflektera över det stoff vi arbetar med
 • Göra en powepoint presentation enligt angivna regler

  

  Detta gör vi för att kursplanen säger att vi ska träna på:

          Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

           Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

           Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen.

           Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Uppgifter

 • enskild inlämningsuppgift - Fattiga och rika länder

 • skrivmall

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
industriländer och utvecklingsländer

Rubrik 1

 • Ge  E 9   Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  C 9   Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  A 9   Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1