Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska överrgripande planering

Skapad 2016-09-13 13:04 i Ljungviksskolan Lerum
lyssna, läsa, tala, skriva
Grundskola 4 – 6 Engelska

Tala. Lyssna. Läsa. Skriva.

Dessa är de fyra förmågor vi arbetar med i engelskan.

Innehåll

Syfte


I det här området kommer du att träna din förmåga att:Tala. Lyssna. Läsa. Skriva.

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll


Du ska lära dig hur du på bästa sätt ska bära dig åt för att uttrycka dig i tal och skrift samt hur du ska förstå när du lyssnar och läser på engelska.

 

Undervisning/Metoder

Motivationen är grundläggande för hur utveckling sker i ämnet. Vi kommer därför att arbeta så individualiserat som möjligt. Detta innebär att du själv, med hjälp av mig, utvecklar en medvetenhet om hur du själv lär dig bäst. Detta kommer att vara en pågående process som löper vidare genom hela 4-5 års perioden.

Ett vanligt arbetssätt hos oss är att arbeta med vårt digitala verktyg. Där finns det oändliga möjligheter att "umgås" med språket. Bl.a via Youtube, filmer, spel, m.m men också mer textbaserade verktyg som Readtheory. 

Om man vill finns det också tillgång till textböcker, Happy, med glosor och skriftliga övningar. 

Vi kommer också öva att tala genom gruppövningar, lekar eller individuellt med mig. 

Vi kommer inte att ha läxor men jag uppmuntrar alla elever att "umgås" med språket på sin fritid eller vid andra tillfällen i skolan utanför engelskalektionerna. T. ex. genom att följa engelsktalande youtubers eller liknande.  

 

Bedömning och redovisning

Eleverna kommer att bedömas på olika sätt, såsom:

Jag kommer fortlöpande bedöma dina fömågor genom individuella samtal och genom:

- Hörförståelseövningar
- Läsförståelseövningar
- Muntliga diskussioner och redovisningar
- Skriftliga inlämningar och tester

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: