Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Celler, arvet, genetik och bioteknik

Skapad 2016-09-13 13:10 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Grundskola 7 – 9 Biologi

Innehåll

Vecka

Detta jobbar vi med i biologi

Du skall kunna.

36

Celler; Biologihäftet s. 285-291

Fredag: Laboration: Grupp 1

 • Cellers uppbyggnad
 • Beskriva cellens organeller och dess funktion. Cellandning/fotosyntes.
 • Jämför olika celler.
 • Skriva laborationsrapport.

37

Celler; Biologihäftet s. 285-291

Fredag: Laboration: Grupp 2

 • Vad Kromosom, DNA och Gen är och hur de fungerar.
 • Hur celldelning går till
 • Skriva laborationsrapport.

38

Genetik - Ärftlighet; Biologihäftet s.292-307

Fredag: Laboration: Grupp 1

 • Mendels ärftlighetslagar. Hur vi ärver egenskaper.
 • Den ”genetiska koden”
 • Reduktionsdelning av könsceller
 • Skriva laborationsrapport.

39

Genetik - Ärftlighet; Biologihäftet s.292-307

Fredag: Laboration: Grupp 2

 • Dominanta och vikande gener.
 • Mutationer kopplat till arv, miljö och evolution
 • Skriva laborationsrapport.

40

Fredag: Prov; Skriftligt

 

41

Bioteknik; Biologihäfte s. 337-350

 • Förklara vad bioteknik och genteknik är.
 • Ge exempel på när man använder olika biotekniker.
 • Vad GMO betyder.

42

Bioteknik; Biologihäfte s. 337-350

Ni skall göra en film där ni beskriver en metod där man använder bioteknik/genteknik.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: