Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Tussilagon Trygghet

Skapad 2016-09-13 13:39 i Rinkaby förskola Örebro
Förskola
...

Innehåll

Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund

Just nu är vi inne i en inskolningsperiod. Alla barn som går på Tussilagon är nya i höst och vi fler på ingång. Vårt fokus just nu är trygget. Att få barnen trygga och lära känna oss pedagoger och varandra samt miljön.


    - Vad är barnen intresserade av?

Vi upplever att barnen är intresserade av att upptäcka allt nytt.


    - Vad gör barnen ?

-kör bilar

-Bygger med klossar

- Bygger med magnetstavar

- Läser böcker

- Sjunger

- Musik

 

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

För att vi ska få en stabil och trygg grupp som trivs på förskolan.

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

se nedan

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

Finnas till hands, vara lyhörda och tillgodose barnens behov.

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

Gemensamt ansvar

 

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Hur gick det ?
  - Vad behöver vi utveckla?

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: