Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska, höstterminen 20016

Skapad 2016-09-13 13:48 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola F Moderna språk - språkval
Vi inleder terminen med att lära oss hälsa på spanska och att presentera oss själva och vår familj. Denna terminen ska vi lära oss ett grundläggande ordförråd i spanska och även grundläggande grammatik. Suerte a todos!

Innehåll

Denna terminen lär vi oss många grunder i spanska. Vi lär oss färger, att räkna, alfabetet på spanska och en del grundläggande grammatik.

Bland annat ska vi göra ett släktträd och skriva en presentation om oss själva och våra familjemedlemmar. Vi presenterar oss även muntligt i smågrupper.

Därefter går vi vidare och lär oss mer än grunderna och utvecklar vårt ordförråd.

Uppgifter

 • Konversation kring att kunna berätta om sig själv och att kunna ställa frågor om andra.

 • Att presentera sig själv skriftligt och muntligt

 • Väder, alfabetet, siffror.

Matriser

M2
MODERNA SPRÅK Lgr11 bedömningsmatris 1, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT....

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (förstå och tolka)
Lyssna och förstå tydligt talat och enkelt språk i långsamt tempo och enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t.ex. hälsningsfraser,”cat”, ”sit down” ”My name is…”)
Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen.
Förstår t.ex. enkla samtal och dialoger som handlar om saker och ämnen som du känner till eller varit med om tidigare. (ev. kopplat till bilder)
Förstår t.ex. enkla berättelser som handlar om något bekant ämne som du känner igen. (ev. kopplat till bilder)
TALA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om vardagliga ämnen. Formulerar sig allt tydligare, mer sammanhängande och med allt mer varierat ordförråd i sina muntliga framställningar
 • M2
Säger enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång, rim och ramsor.
Använder enkla ord och meningar som man övat in. Använder dem i mycket kända situationer som du varit med om tidigare.
Använder ett mycket enkelt språk med kända och inövade ord och fraser t.ex. ”My name is…” .
Använder kända ord, fraser och meningar. Sätter samman dem till ett sammanhängande budskap.
SAMTALA (kommunicera, formulera)
Föra en dialog med andra i tal/skrift
 • M2
 • M2
Deltar i samtal genom att enkelt svara på direkta frågor, t.ex. "What is this? Cat. What is your name? Tom."
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
Deltar i enkla samtal och dialoger genom att ställa och besvara frågor inom kända ämnesområden och situationer.
LÄSA OCH FÖRSTÅ TEXT (förstå och tolka)
Läsa och förstå enkel och lättillgängliga texter i olika genrer t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om vardagliga ämnen.
 • M2
Läser och förstår enstaka väl kända ord kopplat till bilder t.ex. boy, cat. Behöver hjälp med att läsa och uttala det för att förstå dem.
Läser och förstår enstaka väl kända ord, t.ex. boy, cat. Behöver ibland en bild som visar vad ordet betyder.
Läser och förstår enstaka väl kända ord och/eller enkla meningar (”It is a cat.”).
Läser och förstår enkla ord och meningar inom kända ämnesområden och situationer. (saker och händelser du känner till)
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om vardagliga ämnen. Formulerar sig allt tydligare, mer sammanhängande och med allt mer varierat ordförråd i sina skriftliga framställningar
 • M2
Skriver av enkla ord kopplat till bilder.
Skriver enkla ord kopplat till bilder, t.ex. cat.
Skriver kända, enkla ord och meningar kopplat till bilder t.ex. boy, It is a cat.
Skriver mycket enkla texter med hjälp av kända ord eller enkla meningar (”It is a cat.”)
LÖSA PROBLEM (språklig strategi)
Väljer och använder lämpliga strategier för att underlätta sin förståelse vid lyssnande och läsning. t.ex. Löser situationen för att förstå och själv kunna uttrycka sig t.ex. upprepa, annat ord, gissar av sammanhanget, ordbok, kroppsspråk.
 • M2
Om du inte förstår eller andra inte förstår dig försöker du säga det igen eller fråga.
Om du inte förstår försöker du gissa vad man menar genom att ta hjälp av t.ex. bilder. Använder t.ex. bilder eller kroppsspråket för att försöka förklara vad du menar.
Om du inte förstår försöker du gissa vad man menar genom att ta hjälp av t.ex. bilder eller få personen att säga det igen. Använder bilder eller kroppsspråket för att försöka förklara vad du menar.
Om du inte förstår eller kan göra dig förstådd försöker du lösa det på ett bra sätt utifrån situationen, t.ex. titta på bilder, kroppsspråk, slå upp ordet, eller fråga igen.
REFLEKTERA
Ger enkla kommentarer till några företeelser hur det är att leva i länder där språket talas och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter. kring t.ex. vardagslivet, levnadssätt, lekar, fritidsaktiviteter och musik.
 • M2
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra länder där språket används. Ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt.
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra länder där språket används. Ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser utifrån saker du själv varit med om.
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra länder där språket används. Berättar om och ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån saker man själv varit med om eller känner till.
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra länder där språket används. Berättar om och ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån saker man själv varit med om eller känner till. Ger konkreta exempel på likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: