Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhälle: Individ, familj och identitet.

Skapad 2016-09-13 14:03 i Marnässkolan Ludvika
Samhällskunskap handlar om hur vi lever tillsammans - i vår familj, i skolan m.m. Vi hör alla ihop med varandra och det är viktigt att lära oss om våra likheter och olikheter och respektera dem.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Har du kolla på hur familjerna såg ut för 100 år sedan i Sverige?  Vad har grupper för inverkan på oss människor och varför sker mobbning?

 

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Samhället har förändrats en hel del om vi går tillbaka ca 100 år. Vi ska prata om hur familjerna har förändrats genom tiden och hur det har påverkat samhället.

Vi ska titta på filmer och läsa om hur vi skapar vår egen identitet och hur grupptillhörigheten är kan påverka oss både på ett bra och dåligt sätt.

Vi kommer att läsa och diskutera om mobbning och arbeta kring analysmodellen: orsak, händelse och konsekvenser. Hur löser vi det?

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att läsa, se filmer och diskutera olika bitar.  

 

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att jobba med delar ur läroplanen som behandlar skolans värdegrund, samt delar ur det centrala innehållet som berör individer och gemenskaper.

Kopplingar till läroplan

  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  • Sh  1-3
    Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  • Sh  4-6
    Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Hur du får visa vad du kan:

När vi diskuterar i klassrummet kommer dina åsikter och diskussioner värderas utifrån det tema vi berör. Vi kommer avslutningsvis att göra ett test där du enskilt får visa dina kunskaper och hur du kan använda de begrepp som vi arbetat med under tiden.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: