Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fast eller Flytande

Skapad 2016-09-13 14:06 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Planering utifrån Lgr 11, för temat i NTA:s serie.
Grundskola 3 Teknik NO (år 1-3)
...

Innehåll

Mål att arbeta mot

Övergripande mål

Naturvetenskap har stor betydelse för människan i det dagliga livet. För att kunna lösa framtidens utmaningar i form av klimatförändringar och minskade naturtillgångar är det av stor betydelse att alla elever lämnar grundskolan med grundläggande kunskaper på området.

Långsiktiga förmågor

Undervisningen i naturvetenskap syftar till att samtliga elever ska utveckla förmågorna att:

* Formulera hypoteser och pröva dem i försök

* Förstå naturvetenskapliga begrepp och kunna använda dem

* Kunna förklara hur man tänkt i tal och skrift

Arbetsbeskrivning

I temat Fast eller flytande börjar eleverna beskriva och jämföra olika fasta föremål och sorterar dem efter egenskaper som de kan uppfatta med sina sinnen.

Genom olika tester kan eleverna sedan hitta nya egenskaper hos de fasta föremålen.

Därefter undersöker de med hjälp av sina sinnen och genom att göra tester olika egenskaper hos några vätskor.

Slutligen diskuterar eleverna likheter och skillnader mellan fasta ämnen och vätskor.

Varje elev har en egen bok där de olika försöken dokumenteras. På det sättet synliggörs elevernas lärande både för läraren och för dem själva.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

Vi bedömer efter de kunskapskrav som formulerats i Läroplanen för årskurs 3. När temat avslutats fyller vi i nedanstående matris.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser

NO Tk
Fast eller Flytande

På väg att kunna
Kan
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper
Eleven kan utföra enkla undersökningar som handlar om rörelse.
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Eleven skriver ner resultatet av sina undersökningar och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: