Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2016-09-13 14:21 i Kollaskolan grundsär 1-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola F – 5 Verklighetsuppfattning
Vi kommer arbeta med tema vatten under en period. Vi kommer prata om vattnets kretslopp, var det finns vatten,vad vi använder vatten till samt vilken betydelse vatten har för allt levande.

Innehåll

Vi kommer under en tid att jobba med tema Vatten. Vi kommer arbeta kring följande frågeställningar:

- Hur ser vattnets kretslopp ut?

- Var finns det vatten?

- Vad använder vi vatten till?

- Vilken betydelse har vatten för allt levande?

- I vilka former kan vatten vara?

Vi kommer att arbeta undersökande genom olika experiment. Vi kommer att se filmer, läsa böcker och samtala. Vi kommer att knyta bilden till temat. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
 • Vattnets olika former och kretslopp i naturen.
  VEU  1-9
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  1-9
 • Konsekvenser av olika val och handlingar som rör kroppen.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i kommunikation om vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.
  VEU   9
 • Utifrån egna upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper.
  VEU   9
 • Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven ger också exempel på vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: