Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2016-09-13 14:24 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Svenska
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Du ska kunna formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

Innehåll

Vi kommer att läsa och skriva olika typer av texter. 
Vi kommer att jobba med språkets struktur och stavningsregler.
Vi kommer att arbeta med berättande texters budskap och innehåll.
Vi kommer att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Genomförande

Du ska träna läsning genom att:

 

* läsläxa varje vecka (hemma)

* läsa läsförståelsekort och svara på frågor

 

* läsa och samtala om gemensamma texter i helklass och i grupp

* lyssna till högläsning

Du ska träna på att lyssna, prata och redovisa i grupp.

Du ska träna på att skriva olika sorters texter och använda, t.ex. början, handling och slut.

Du kommer att träna på olika skrivregler, t.ex. stor och liten bokstav.

Du kommer att träna på olika stavningsregler, t.ex. lång och kort vokal. 

 

Redovisning

Du ska läsa din läsläxa högt för någon lärare. Du ska diskutera läsläxan i grupp.

Du ska redovisa muntligt och skriftligt.

Elevinflytande

Eleverna får välja mellan olika extrauppgifter.

Eleverna får välja egna ämnen att skriva om vid fri skrivning.

Eleverna får välja vilka böcker de ska läsa.

Vi utgår från elevernas egna erfarenheter vid högläsning och återberättande.

Matriser

Sv
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att läsa elevnära texter.
Du kan ljuda samman lite längre ord och läsa enkla meningar.
Du läser och förstår en enkel text. Du läser och förstår en enkel bok. ex. Palle på fisketur.
Du kan läsa vanliga ljudstridiga ord, t.ex. genom, sjunga och människa. Du rättar dig själv när du läser fel.
Ämne
Förmågan att förstå och återberätta elevnära texter.
Du kan svara på frågor om det du läst.
Du kan återberätta det du läst.
Du kan prata om det du läst, ex. du kan visa att du har förstått texten genom att utgå från egna upplevelser.
Svenska
Förmågan att skriva
Du kan skriva en berättelse utifrån bilder. Du kan skriva en faktamen-- ing om en bild.
Du kan skriva en berättande text. Du kan skriva enkla faktamen-ingar.
Dina berättande texter har en fungerande handling. Dina faktatexter innehåller egna formuleringar och innehållet är begripligt.
Svenska
Förmågan att tala
Du kan säga något i grupp. Du deltar i samtal. Du kan lyssna på en instruktion.
Du kan berätta om en händelse för en grupp. Du lyssnar och ställer frågor. Du kan arbeta utifrån en muntlig instruktion.
Du har ett grundlägg- ande ordförråd. I samtal ställer eleven frågor och framför egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: