Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2016-09-13 14:32 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Vatten är nödvändigt för allt liv.
Grundskola 5 Biologi Fysik Kemi
Under perioden fram till höstlovet ska vi arbeta med tema Vatten. Då kommer du att få lära dig massor om ett av jordens vanligaste ämne. Du kommer också att få göra lite experiment och åka på ett par studieresor...

Innehåll

Förmågor:

Under arbetsområdet Vatten kommer du att få träna följande förmågor:

Analysförmågan - t ex att analysera och diskutera varför vattnet måste renas, varför människor runt om i världen inte ser på vatten på samma sätt som vi, varför vi har mycket och bra vatten, medan människor i t ex Medelhavsområdet inte har det.

Kommunikativ förmåga - t ex att argumentera för dina åsikter och tankar kring vatten, att formulera dina tankar så vi andra kan förstå eller att redovisa dina kunskaper på ett sätt som gör att andra kan förstå.

Begreppslig förmåga - begrepp som t ex ytspänning, densitet, lösningsmedel, mikroorganismer, saltvatten, sötvatten, dricksvatten, bräckt vatten, vattenrening, avloppsrening, kretslopp ska du förstå och kunna använda på ett riktigt sätt.

Procedurförmågan - att kunna söka, samla, sortera och kritiskt granska information och fakta.

Metakognitiv förmåga - t ex att kunna hitta lösningar för vattenförsörjningen i världen eller andra problem relaterade till vatten.

Arbetssätt:

Vi kommer att titta på filmer, läsa olika faktatexter och ta ut det viktigaste ur dem, åka med Sabella, åka på Vattenresa till Öresundsverket, Örbyverket och vandra längs Råån, utföra enkla vattenexperiment, titta på vattenexperiment, resonera och diskutera kring vattnets kretslopp och den ojämlika vattentillgången på olika håll i världen samt avsluta med ett skriftligt prov där du får visa vad du lärt dig.

Mål:

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • kunna berätta om vattnets kretslopp
 • känna till något om vattnets egenskaper
 • kunna förklara begreppen salt, sött och bräckt vatten
 • känna till något om växt- och djurlivet i de olika vattentyperna
 • känna till hur Helsingborgs stad renar sitt vatten (avlopp respektive dricksvatten)
 • kunna skriva en enkel laborationsrapport utifrån givna punkter
 • kunna rita en modell av en vattenmolekyl och dess kemiska beteckning
 • kunna redogöra för och förklara vattnets tre former
 • känna till något om hur ditt beteende påverkar vattenkvaliteten

Bedömning:

Efter avslutat arbetsområde kommer du att få ett skriftligt prov där du ska visa dina kunskaper. För att kunna förbereda dig så bra som möjligt, kommer du att få se frågorna på provet i förväg.

Jag kommer att kommentera ditt prov utan att poängsätta det, så att du vet vad du gjorde bra och vad du kan arbeta vidare med. Samma kommentar kommer också att läggas in här på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: