Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

J_åk 3-4 FÄRGLÄRA - Äpplet

Skapad 2016-09-13 14:34 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 3 – 4 Bild
Vi ser färger dagarna i ända. Hur hänger det ihop? Varför ser vi fäger och hur skapas de? Du ska få; experimentera,och blanda färger Du ska använda dina kunskaper från färgcirkeln och skapa ett äpple

Innehåll

Information om arbetsområdet

 

Mål
Målet med arbetsområdet är du ska förstå:
Hur du använder materialet och redskapen till att genomföra uppgiften.
Färglärans grundläggande regler.
Hur du blandar mellan färgerna för att få nya färger.

ARBETSSÄTT

INTRODUKTION
- av arbetsuppgiften (läraren)
Du kommer få lära dig om primärfärger och sekundärfärger. Du kommer också få lära dig hur man skapar olika nyanser inom dessa färger (mellanfärger). Du kommer att få lära dig om färg ur ett historiskt perspektiv, (användning, betydelse, hur man gjorde färg osv.) Du kommer också att få använda det du lärt dig och blanda färger för att skapa ett äpple.

UPPGIFT - FÄRGLÄRA
Du som elev ska göra följande;

 

1. Färgcirkel

Du ska skapa en färgcirkel. Du ska använda primär, sekundär och tertiär färger.

 • Börja med att måla primärfärgerna (grundfärgerna) gul, röd och blå
 • Sekundär färgerna blandas till Grön, Orange och lila
 • Tertiär färgernas nyanser målas sedan.

2. Skapa Äpple

 

Teckna
Teckna upp ditt äpple stort på ett ritpapper A4-3 (du väljer själv)

Måla
Nu är det dags att börja experimentera och vara en upptäckare

 1. Ta en bild av äpplet framför dig med din padda.
 2. Vik 2st papper på 3 delar, så du får 3 ungefär lika stora fält på varje papper.
 3. Titta efter vilka färger du kan se från din vinkel.Hitta 6 färger på ditt äpple.
 4. Blanda och måla en färg på varje del av dina papper, du ska få 6 fält med olika färger som man kan hitta på ditt äpple
 5. Teckna upp ditt äpple på ett A3 papper, gör det stort.
 6. Riv bitar av dina färgfält och bygg upp äpplet med hjälp av bitarna, som ett kollage. Titta noga på ditt äpple var du har de olika färgerna.
 7. Måla en bakgrund med komplementfärg

 

3. Visa din kunskap

Du ska efter genomgången kurs:
känna till vilka primärfärgerna är
veta hur du gör för att blanda färger för att få fram sekundära färger
kunna skilja på olika nyanser och veta hur du ska gå till väga för att skapa olika nyanser.
känna till begreppen komplementfärg, varma och kalla färger.

DU SKA VISA UPP:
ett (A4-A3)-papper med en färdig färgcirkel som har starka, rätt blandade färger
ett äpple med färger som du själv blandat, rivit och byggt upp igen.

TIPS
- Ju mer noga du är med färgläggningen desto bättre teknik visar du att du har.
- Du visar hur du hanterar redskapen. •
- Ju starkare (mättade, alltså inte utspädda) färger du blandat desto tydligare märks det att du kan blanda färgerna på rätt sätt.
- Ju mer självständig du är och kan lösa dina egna problem, desto tydligare visar du att du förstår och kan räkna ut saker själv.

 

4. REFLEKTION/BEDÖMNING
- på unikum
- redovisning och utvärdering.

 

ATT KOMMA IHÅG !!!!!!!!
Du kommer att få:
Se "Om färg" Ur - Blått, Gult och Rött.
Se på världen omkring dig genom blå, röda respektive gula "glasögon" (plastfilm i de tre primärfärgerna)
Göra en färgcirkel, där du placerar primärfärger, sekundärfärger och mellanfärger.Blanda olika nyanser av färger. Du kommer att få utgå ifrån V  Kandinskys "Farbstudie" eller arbeta med övningen "Gömma bilden".
Undersöka hur färger samspelar och påverkar varandra - komplementfärger, varma och kalla färger

 

Matriser

Bl
J_åk4 Färglära-måla

MÅLERI

MÅLA - färgläggning - penselföring - kulör/valör/nyanser - komplementfärg - kontraster - täckande - laserande - mättnad FÖRMÅGA/CENTRALT INNEHÅLL
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  4-6   Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6   Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Bl  4-6   Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6   Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
Godkänd nivå
Utvecklad nivå
MÅLA
Hur du använder färg, penslar och vilka tekniker du använder för att få fram olika delar när du målar - nyanser - täckande - mättnad
Du använder tekniken på ett: -enkelt sätt
Du använder tekniken på ett: -utvecklat -varierat sätt
Arbetsprocess
Du tänker och väljer olika vägar som för ditt arbete framåt
Du kan med hjälp hitta vägar som leder framåt
Du kan hitta vägar som med bearbetning leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: