Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Buddism och hinduism

Skapad 2016-09-13 14:35 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Nu ska du lära dig lite om hinduism och budhism. Tidigare har vi lärt oss om Kristendom, Islam och judendom.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen

Aum (Om, ૐ, ॐ eller också Udgitha, även pranava mantra), den heligaste av alla stavelser inom hinduismen, helig även för buddhister. Aum symboliserar den hinduiska världssjälen och hela universum. Enligt en uppfattning uppkom hela kosmos av den resonans som följde på att "aum" uttalades. A står för skapande U står för bevarande M står för destruering eller upplösning

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i de samhällsorienterade ämnena ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
 • SO
  Syfte söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
 • SO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Centralt innehåll

Undervisningen i samhällsorienterande ämnen ska behandla följande centrala innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • SO  7-9
  Att leva i världen Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom buddism och hinduism.
 • SO  7-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.

Undervisningen

Vi kommer att

 • arbeta med bland annat boken "Fem världsreligioner" och texter på Internet.
 • se filmer
 • ha samtal och diskussioner.
 • lära oss nya ord, begrepp och symboler.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga 

 • att arbeta självständigt
 • att slutföra dina uppgifter
 • att förklara nya ord, begrepp och symboler
 • att redogöra för levnadsregler, ritualer och högtider samt berättelser inom buddism och hinduism.

Matriser

SO
Buddism och hinduism

Rubrik 1

Godkända kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
genomfört
Vid jämförelser mellan kristendomen och buddhismen och hinduismen **bidrar** du till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och buddhismen och hinduismen för du **enkla** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och buddhismen och hinduismen för du **välutvecklade** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: