Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och Subtraktion år 4

Skapad 2016-09-13 14:50 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Addition och subtraktion där fokus ligger på att förstå sambandet mellan räknesätten, skriftliga räknemetoder samt likhetstecknets betydelse.
Grundskola 4 Matematik

Inom detta område kommer du att arbeta med hur addition och subtraktion hör ihop. Du kommer att få lära dig mer om skriftliga räknemetoder och hur viktigt det är att förstå vad likhetstecknet betyder.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Förmågor som eleverna ska utveckla:

Begreppslig förmåga

 • Addition, addera term och summa.
 • Subtraktion, subtrahera, term och differens.
 • Likhetstecken
 • Fler - färre

Analysförmåga

 • Jämföra, se sambandet och kunna förklara hur addition och subtraktion är relaterade till varandra.
 • Förklara och förstå likhetstecknets betydelse. Kunna räkna öppna utsagor inom addition och subtraktion.
 • Förstå och använda sig av skriftliga räknemetoder (uppställningar) inom addition och subtraktion.
 • Förstå vilket räknesätt som ska användas vid lästal.

Kommunikativ förmåga

 • Samtala, diskutera, motivera och presentera matematiska lösningar.
 • Uttrycka egna åsikter och argument när vi samtalar om matematik.

Metakognitiv förmåga

 • Pröva och ompröva när olika sätt att räkna.
 • Avgöra om svaret är rimligt.
 • Välja olika sätt att räkna eller lösa problem.

Procedurförmåga

 • Söka och samla information för att lösa matematiska tal och problemuppgifter.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att arbeta enskilt och i grupp. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där du aktivt ska medverka. Du kommer att få möjlighet att prata och diskutera matematik. Du kommer att uppmuntras att berätta hur du tänker och att lära dig att lyssna och förstå andra. Du kommer även att arbeta praktiskt och med whiteboardtavlorna.

 

 • Se sambandet mellan addition och subtraktion (6+7=13 och 13-6=7)
 • Huvudräkning addition och subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0-200.
 • Arbeta med öppna utsagor för att förstå likhetstecknets betydelse (62+___=71         9+7=___+11         34-9=24+______)    
 • Uppställningar addition med minnessiffra
 • Uppställningar subtraktion med lån.
 • Tal som ligger nära varandra in subtraktion (2002-1999=____)
 • Vilket räknesätt ska det vara? Addition eller subtraktion?
 • Problemlösning

Vad som kommer att bedömas:

 • Att du kan de begrepp som hör till avsnittet.
 • Att du kan se och jämföra sambandet mellan addition och subtraktion.
 • Att du kan förklara och förstå vad likhetstecknet betyder och att du kan använda de kunskaperna när du räknar.
 • Att du förstår och kan använda dig av skriftliga räknemetoder (uppställningar).
 • Att du kan lösa problemlösningstal och använda rätt räknesätt.
 • Att du kan berätta hur du tänker och att du kan förstå hur andra löser matematiska uppgifter.
 • Din förmåga att arbeta med problemlösningstal.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa vad du kan i det enskilda arbetet. Även när vi arbetar i grupp och vid gemensamma diskussioner kommer dina kunskaper att bedömas. Det kommer även att bli ett skriftligt prov i slutet av avsnittet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

När du arbetat klart med området addition och subtraktion ska du kunna:

På väg att nå målet
Når målet
Når målet med god marginal
De begrepp som ingår (begreppsförmåga)
Förstå sambandet mellan addition och subtraktion (analysförmåga)
Förstå och kunna arbeta med likhetstecknet (analysförmåga)
Förstå och använda dig av skriftliga räknemetoder (analysförmåga)
Föstå vilket räknesätt du ska använda (analysförmåga)
Berätta hur du löser uppgifter och förstå hur andra tänker (kommunikativ förmåga)
Lösa enkla problemlösningsuppgifter (metakognetiv och procedurförmåga)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: